Föreläsningar

AllBright erbjuder föreläsningar för organisationer och företag som vill lyfta styrkan med diversifierade arbetsplatser på meritokratiska grunder. Sedan 2011 har AllBright kontinuerligt kartlagt näringslivets ledningsgrupper, styrelser och valberedningar. Vi delar med oss av fakta från våra rapporter och ger tips på hur din organisation kan arbeta för att bli mer jämställd och diversifierad. Vi föreläser för alla typer av grupper. För bokning och/eller prisuppgifter, kontakta oss.  

 

Inspirationsföreläsning om jämställdhet i näringslivet

Lund.jpg


Sverige omtalas ofta som ett av världens mest jämställda länder. Men tar vi en titt på svenska börsbolag får den svenska självbilden en rejäl törn. Svenska börsbolag är oerhört likriktade. Och likriktningen tar inte slut vid kön. 

För att släppas in i näringslivets toppbubbla bör du gärna vara i 50-års åldern och ha utbildat dig till ekonom eller ingenjör på något av landets mest anrika universitet. Du ska gärna ha erfarenhet av att ha läst din utbildning utomlands, men ha ett svenskklingande namn. Den gyllene kravprofilen är tydlig.

I den här föreläsningen talar vi om vilka konsekvenser likriktningen i svenskt näringsliv kan få. Vi berättar om hur metoder som skampåle och uthängning kan driva på förändring. AllBright delar med sig av fakta från våra rapporter, belyser den snäva synen på kompetens. Under föreläsningen lyfter vi forskning som tydliggör vinsterna för bolag som vill arbeta målmedvetet med jämställdhet. Vi inspirerar företagsledare och anställda till att själva vara en del av förändringen och skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Föreläsningen pågår i 35 minuter och därefter finns utrymme för 15 minuter frågestund. Kontakta oss för bokning och/eller prisuppgift. 

 
 


Många organisationer lägger stora resurser på att skapa specifika program som syftar till att utbilda kvinnor i att exempelvis ta mer plats, prata med sin basröst eller stå stadigt. Indirekt sänder man signaler om att kvinnor inte duger som de är. Idéen om att mannen är norm och bärare av kompetens cementeras. 

AllBright hjälper företag att se över sina jämställdhet- och mångfaldsplaner. Vi lyfter vikten av att ta vara på den bästa kompetensen och agera meritokratiskt. Föreläsningen är speciellt utformad för ledningsgrupper och styrelser som vill få mer kunskap om hur fördomar, stereotyper och strukturer bidrar till likriktningen på ledande positioner.

Vad är det i företagskulturen som gör att vissa grupper känner sig inkluderade och andra exkluderade? På vilket sätt kan företagsledaren verka för att säkerställa att alla i organisationen når sin fulla potential? AllBright går bland annat igenom hur organisationen kan arbeta för att förebygga diskriminering, kartlägga den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt en handlingsplan för en meritokratisk rekryteringsprocess. Deltagarna får tips och råd på hur de kan arbeta med jämställdhet och meritokrati i den egna organisationen. Samt utmanar invanda tankar om vem som är bärare av kompetens, och vem som premieras i organisationen. 

Föreläsningen pågår i 35 minuter och därefter finns utrymme för 15 minuter frågestund. Kontakta oss för bokning och/eller prisuppgift.

 
 

AllBright på TEDx

AllBrights vd, Amanda Lundeteg, berättar om hur metoder som skampåle och uthängning kan driva förändring. Hon ifrågasätter företagskulturer och den snäva synen på kompetens. Talet som är på 14 minuter levereras under temat 'Who Cares' i Uppsala.