FÖRÄNDRINGSARBETE

forandringsarbete.png

Grant Thornton Östersund

Under 2016 samarbetade Allbright med Grant Thorntons kontor i Östersund. Målet var att öka konkurrenskraften och se till att attrahera de bästa talangerna genom att säkerställa en inkluderande och jämlik arbetsplats. I nära samarbete med ledningsgrupp, partners och anställda genomfördes ett arbete i fyra steg:

1. Gemensam kunskapsgrund
Hela kontoret fortbildades för att skapa en gemensam kunskapsgrund. Basen var jämställdhet som affärsstrategi, dolda strukturer och normer samt hur vi alla kan tänka och agera för att minimera fördomar och exkluderande beteenden.

2. Utmaningar och styrkor
Med hjälp av Allbrights kartläggningstjänst genomlystes kontoret. Enkät och intervju tog tempen på medarbetare och styrkor och utmaningar definierades. Resultatet rapporterades tillbaka och blev grund för nästa steg i förändringsarbetet.

3. Möjliggöra och målsätta
I nära samarbete mellan Allbrights experter, medarbetare och chefer togs en konkret actionplan och tidsbestämda mål fram. Policys utarbetades och uppdaterades.

4. Rådgivning och uppföljning
Förändringen drevs vidare av kontorsledningen med stöd av Allbright. Efter sex månader följdes arbetet upp genom en ny genomlysning, analys och uppdaterade åtgärder.

Krister Pålstam, tidigare kontorschef, Grant Thornton Östersund:

När vi inledde vårt samarbete bestod kontorets ledande befattningshavare av sex personer varav en kvinna. 2017 startade vi en jämställdhetsgrupp, och idag finns både jämställdhetsplan och tillgänglighetspolicy på plats. Vi har även idag sex partners, men sammanställningen ser lite annorlunda ut än för två år sedan – hälften är nämligen kvinnor. Det har varit en mycket spännande resa med många nya insikter och inte minst för mig själv vågade val. Jag tror att kontoret med de nya ledarna står väl rustat att möta framtiden.

Läs mer om våra tjänster här.