FORTBILDNING & KARTLÄGGNING

 
fortbildning.png

Akademiska Hus

Samarbetet mellan Allbright och Akademiska Hus inleddes våren 2017 genom undertecknandet av Allbrightavtalet. Allbrightavtalet togs fram i samspråk mellan Allbright, Akademiska hus och tre andra fastighetsbolag som alla ville ta ett krafttag i jämställdhetsfrågan. Genom avtalet åtog sig vd:arna att kartlägga, avsätta resurser, utbilda sig och sätta konkreta mål för ökad jämställdhet.

I enlighet med avtalet tog Allbright fram en serie skräddarsydda workshops för ledningsgrupp och chefer på Akademiska Hus. Genom föredragsdelar, diskussioner och övningar utbildades cheferna i normer, makt och strukturer samt vanliga hinder för jämställdhet och hur man effektivast undviker dem. Verksamheten genomlystes även genom Allbrights omfattande kartläggning. Resultatet av kartläggningen presenterades för ledningsgruppen under en interaktiv workshop där förslag på förbättringar och vägar framåt arbetades fram.

Kerstin Lindberg Göransson, vd, Akademiska Hus:

Målet med arbetet var att bli ett ännu bättre företag som tar tillvara all energi och dynamik som mångfald och jämställdhet skapar, samt att spegla det samhälle vi faktiskt lever i. Arbetet med Allbright har varit lärorikt och omtumlande – vi har fått många insikter om strukturella hinder och invanda mönster som faktiskt påverkat oss i våra beslut och handlingar. Tillvägagångsättet skapade många konstruktiva diskussioner och har resulterat i faktiska aktiviteter och handlingar. Och inte minst viktiga insikter!

Läs mer om våra tjänster här.