Omnämnanden

– Machotänkande och mytbildning ligger bakom den skeva könsfördelningen, säger Allbrights vd Amanda Lundeteg.

Läs artikeln

Rapport 2017  

AllBright har granskat jämställdheten i ett av Sveriges största maktcentra – riskkapitalbolagen. Rapporten visar på alarmerande siffror.

Läs hela rapporten

AllBright-avtalet

Nu tar fyra fastighets-vd:ar, tillsammans med AllBright, krafttag i jämställdhet och utmanar övriga bolag och branscher att följa efter.

Läs hela pressmeddelandet 

 
 

AllBright öppnar kontor i Tyskland 

Den 25 april öppnar vi verksamhet i Tyskland. Syftet är att byta erfarenhet mellan två på många sätt lika och nära näringsliv. Andelen kvinnor i tyska ledningsgrupper utgör endast 6 procent till skillnad från Sveriges 20 procent. Här kan du besöka AllBright Tysklands hemsida: Stiftung AllBright

 

Hur ser könsfördelningen ut just nu? 

Vi arbetar för att belysa den struktur som visar att kvinnor inte når den högsta ledningen, trots att många svenska börsbolag har över 40 procent kvinnor i organisationerna. AllBright verkar för att företagsledare ska bli bättre på att rekrytera meritokratiskt och även lyfta fram kvinnor i organisationen då förebildseffekten visar att det går och är möjligt. 

 

Boka en föreläsning

AllBright erbjuder föreläsningar och workshops för organisationer och företag som vill lyfta styrkan med diversifierade arbetsplatser. Självklart kan vi skräddarsy föreläsningen efter era behov. 

 

Ladda ned en rapport

Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Ta del av könsfördelningen i juristbranschen och näringslivets valberedningar, ledningsgrupper och styrelser.  

 

När får vi se jämställda ledningsgrupper?

Inte förrän år 2040 kan vi räkna med att börsbolagens ledningsgrupper är jämställda om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo. Studenter som nu tar examen kan se fram emot lika möjligheter oavsett kön under sina yrkesverksamma år. Är du däremot 41 år eller äldre är ett jämställt näringsliv inget du får uppleva innan pensionen. Detta innebär att många kompetenta kvinnor som är redo för chefspositioner aldrig kommer att nå sin fulla potential.

 
 

@AllBrightSwe på Instagram

 

@AllBrightSwe på Twitter