KUNSKAPSLYFT

kunskapslyft.png

KPMG Advisory

Under 2018 samarbetade Allbright och KPMG Advisory i form av ett ambitiöst jämställdhetsarbete. Med målet att ta fram konkreta åtgärder för att främja jämställdhet påbörjades arbetet med utbildning.

Med utgångspunkt i verksamhetens behov satte Allbrights konsulter samman en halvdagsworkshop. Med ämnen som unconscious bias, vanliga diskrimineringsfällor och härskartekniker skapades en gemensam förståelse för vilka utmaningar KPMG stod inför. Under ett avslutande pass i best practices med fokus på konkreta verktyg fick gruppen möjlighet att tänka framåt och laborera kring lösningar. Utbildningen präglades av interaktiva övningar och diskussion för att säkerställa att gruppens erfarenheter och idéer togs tillvara på. Halvdagsworkshopen genomfördes för samtliga chefer under sex separata tillfällen.

Jan Forsell, head of advisory, KPMG Sverige:

Vi ser redan vilka framsteg som vi gjort på jämställdhetsområdet. Vi ser det inom rekrytering, vi ser det inom våra befordringsprocesser, och vi ser det även när vi utser chefer. Som exempel har vi inom en traditionellt mansdominerad del av vår verksamhet nu 60 procent kvinnliga chefer. Det är jättekul att se att vi gör stora framsteg!

Läs mer om våra tjänster här.