”Vi är inte intresserade av quick-fixes, vi vill angripa problemet vid dess rot”

TOve Dahlgren, projektledare allbright

TOve Dahlgren, projektledare allbright

AllBrightdagen samlar de starkaste rösterna i debatten om jämställdhet, meritokrati och mångfald. För andra året i rad är det dags att bjuda in till AllBrightdagen 2015! På Nalen i Stockholm, den 17 november ser vi bland andra Googles Sverigechef Anders Berglund, Dobermans och Norstedts styrelseordförande Eva Swartz Grimaldi, Unga Klaras vd Nisha Besara och forskare Nazem Tahvilzadeh som scengäster.

 Vi har bett Tove Dahlgren som projektleder AllBrightdagen att berätta vad vi kan förvänta oss av dagen:
– Deltagarna under AllBrightdagen 2015 kan fövänta sig en hel del tankeställare och utmaningar. Som vanligt är vi på AllBright inte särskilt intresserade av quick-fixes eller floskler utan vi vill angripa problemet vid dess rot. I år kommer vi därför diskutera under temat ”sätt fingret på kulturen”. Vårt mål att få deltagarna att reflektera kring, och lära sig identifiera, de där exkluderande delarna av företagskulturen som riskerar att driva bort kompetens. AllBrightdagen 2015 en konferens med fokus på aktivt deltagande. Våra gäster kan därför räkna med att inte bara sitta och lyssna utan även till stor del själva delta genom rundabordsamtal och övriga interaktiva moment. Målet är inte att deltagarna får ta del av redan färdiga slutsatser utan att vi gemensamt hjälps åt att dra nya under kvällen. 

Vad är det viktigaste budskapet ni vill nå ut med?
– Jämställdhet och mångfald är direkt avgörande ur ett rättviseperspektiv och har även positiva effekter för bolagens framtida framgång. Bolag som misslyckas med att rekrytera meritokratiskt går miste om stora utvecklingsmöjligheter och riskerar att hamna långt efter, inte minst i den globala, konkurrensen. Vi vill ge våra deltagare handfasta tips på hur de kan förbättras inom området, och på så sätt öka både trivseln bland de anställda och lönsamheten.

Målet är inte att deltagarna får ta del av redan färdiga slutsatser,
utan att vi gemensamt hjälps åt att dra nya under kvällen

För första gången delas det stora AllBrightpriset ut. Vem har chans att vinna det?
– Alla börsbolag är nominerade till AllBrightpriset i år. Det bolag som vinner behöver inte nödvändigtvis redan ha en jämställd representation. Istället ska bolaget kunna uppvisa att de gjort en betydande insats för att driva företagets inriktning och utveckling mot en mer meritokratisk verksamhet. För att gå vidare i uttagningen ber vi bolagen att skicka in beskrivningar av hur de arbetat med frågan under det gångna året. Dessa motiveringar tillsammans med ytterligare efterforskningar från vår sida kommer sedan att ligga till grund för juryns beslut. Alla bolag som arbetar kontinuerligt och konkret med frågan har därför god chans att bli årets vinnare av AllBrightpriset.

Vad är det viktigaste argumentet för en företagsledare att delta?
– AllBrightdagens upplägg innebär att vi samlar extremt mycket kompetens inom frågorna på en och samma plats. Att delta borde därför vara en självklarhet för alla som är intresserad av att lära sig mer. Är man dessutom företagsledare har man ett ansvar inte bara för att skapa ett hållbart arbetsklimat i sin organisation utan även att rekrytera den bästa kompetensen. Genom att delta under AllBrightdagen ökar man sina chanser att göra det samtidigt som man får möjlighet att stöta och blöta sina problem och idéer med andra företagsledare och experter. En sån chans kommer inte ofta.