AllBright etablerar standard för jämställdhet i Sverige

En internationell standard för ett mer jämställt näringsliv tas nu till Sverige: EDGE. Som samarbetspartner för satsningen i Sverige står den svenska stiftelsen AllBright, som verkar för ökad mångfald bland chefer i svenskt näringsliv. Standarden som nu når Sverige presenterades första gången i Davos 2011 och etableras idag inom en rad internationella bolag, i 29 länder.

Debatten om jämställdheten i näringslivet har senaste åren blivit betydligt mer omfattande. Debatten om kvinnliga chefer finns idag på agendan hos såväl ägare, ledningsgrupper som rekryterare.

Men många bolag saknar konkreta mätmetoder och verktyg för att i praktiken nå större mångfald bland framför allt chefer. Det har varit tydligt i AllBrights årliga mätningar, granskningar och intervjuer. AllBrights arbete har hittills varit inriktat på att skapa debatt. Nu breddar stiftelsen fokus för att också kunna leverera konkreta lösningar.

Därför har AllBright valt att samverka med den schweiziska stiftelsen EDGE, som sedan 2011 utvecklat en internationellt erkänd standard. Bland de certifierade företagen återfinns t.ex. L’Oréal, Ikea, Lombard Odier och Deloitte i Schweiz, Banco Compartamos i Mexiko och Cepd i Polen. Det har nu blivit dags att certifiera svenska företag.

Målet är att fem svenska bolag redan i år inlett ett arbete mot en standard för jämställdhet. Nästa år siktar AllBright på att 20 svenska bolag uppnår en standard för jämställdhet.

EDGE-certifieringen är både ett kvantitativt och kvalitativt verktyg som arbetsplatser kan använda sig av för att tillvarata alla talanger i en organisation. Det handlar inte enbart om att hitta kvinnor till chefsroller, men det är ofta kvinnor som just saknas.

Med hjälp av certifieringen förses arbetsplatser med praktiska åtgärder för att behålla, utveckla och lyfta kvinnor till ledande positioner. Målet är att på längre sikt skapa en företagskultur som lyfter fram meriter som den viktigaste grunden för att göra karriär – meritokratiska karriärvägar.

Sverige kan slå sig för bröstet i många jämställdhetsfrågor. Men när det kommer till näringslivet får vi bakläxa. Sverige ligger i botten i internationella rankingar vad gäller kvinnor på VD-posten till exempel. Endast fem procent av börsens VD:ar är kvinnor.

Certifieringen hjälper företag och organisationer att identifiera varför arbetsplatsen inte attraherar kvinnor, eller varför kvinnorna väljer att lämna organisationen. Arbetsplatser måste börja arbeta affärsstrategiskt med frågan. Det vill säga mäta, allokera resurser, sätt mål, följa upp och redovisa resultat. Med hjälp av EDGE-certifieringen är det nu möjligt.

Mer information om EDGE finner du här: EDGE - den globala jämställdhets certifieringen

EDGECaroline Nord