AllBright möter: Lena Törner

Lena Törner är en ofta anlitad och populär föreläsare som gärna berättar om vägen till starten av affärsnätverket Matrona, kvinnors företagande, entreprenörskap, startaeget och CSR i praktiken. Lenas absoluta övertygelse är att man kan göra allt man vill, ”the sky is the limit”. Vi träffade Lena för att lära oss mer om affärsnätverk och kvinnors och mäns sätt att göra affärer.

Hur väcktes tankarna att starta ett affärsnätverk för kvinnor?

- Var är alla kvinnor? Jag vet ju att de finns men var är de? Och varför är de inte där jag är? De frågorna har jag ställt mig bra många gånger genom hela mitt företagarliv. Jag har varit egen företagare i den mansdominerade IT-branschen i många år. Att kunna spelreglerna på männens arena har varit självklarhet för mig men någonting har fattats.

- När den oroliga finansmarknaden fick affärerna i mitt eget utbildningsföretag att stanna upp blev det tid för egen reflektion. Jag har varit verksam i en extremt manlig värld och ofta varit den enda kvinnliga representanten. Det har varit min vardag och har löpt som en röd tråd genom hela mitt liv. När finanskrisen nådde mitt bolag, MacoMedia, år 2009 och affärerna dippade, då blev det dags att göra något åt kvinnorepresentationen och samtidigt försöka förändra spelreglerna och prioriteringarna i näringslivet. Då bestämde jag mig för att starta ett affärsnätverk för kvinnor, Matrona. Det fanns inga renodlade affärsnätverk för kvinnor, på lite högre positioner. Det första skälet till att bygga nätverket var för att skapa affärer och affärsnytta. Och min andra tanke var att nätverket skulle vara lokalt förankrat och skulle fungera som en brygga mellan näringsliv och kommun. Kvalité och socialt ansvarstagande fanns också på agendan.

Det finns en uppsjö av affärsnätverk, vad gör Matrona unikt?

- Det unika är att vi besöker företag och är lokalt förankrade. Vi är små grupper, vilket borgar för kvalitet. Våra medlemmar är både stora och mindre företag. Många befintliga nätverk, mest de manliga, är väldigt stora och då blir kvaliteten ofta lidande. Jag ville skapa ett genuint, kreativt, affärsnätverk som var byggt av och för kvinnor, det hade grott i mina tankar i många år. Jag ville också tillföra en annan värdegrund till vår företagarvärld som var mycket mer än bara dollartecken och egen vinning. 

Berätta mer om värdegrunden

- Affärerna är absolut i fokus men vi tillför också något meningsfullt till världen. Så föddes idén till Matrona – ett affärsnätverk för kvinnor på deras egna villkor, en annorlunda arena. Jag ville mycket mer än bara visitkortsmingel och föreläsningar på träffarna. Nätverket ska också kunna vara en förmedlare av jobb. Och vi har lyckats med detta i flera avseenden, vi har fått ut långtidsarbetslösa, praktikplatser och även sommarjobbare genom Matrona.

Vad händer just nu i Matrona?

- Vi har precis haft besök av Sveriges Näringsminister, Annie Lööf. Vi är oerhört hedrade över att hon valde att besöka Matrona. Hon pratade om Sveriges framtid vad gäller entreprenörskap, kvinnor och även jantelagen som hon ser som ett stort hinder. Största hotet mot entreprenörskap är Jante, konstaterar hon. Själv har hon gett Jante sparken och drivs av övertygelsen att ingenting är omöjligt.

- Nu närmast är det dags för årets MatronaInsamling. Matrona samlar in pengar från sina medlemmar och alla företag som vill hjälpa till med donationer. Den här gången har vi valt att stödja; Childhood och Fryshusets projekt, Barn till ensamma mammor. I år kommer också för första gången vårt manliga affärsnätverk ”Patrona” att delta. Och allt går oavkortat till Fryshusets insamling. Till den allra första MatronaInsamlingen, med ett hundratal businesshungriga kvinnor, ordnades en sopplunch med auktion. Medlemmarna hade bidragit med pengar, saker eller tjänster från sin verksamhet. Över 80 000 kronor samlades in till Läkare Utan Gränser. Insamlingen pågår hela nu hösten och avslutas med en gemensam sopplunch där alla Matronagrupper deltar.

Du har också startat Patrona, ett affärsnätverk för män, hur kommer det sig?

- Jag har redan från starten av Matrona bjudit in män som gäster till Matrona. Tanken har varit att de ska känna på ett lite annorlunda affärsklimat där relationer och inte dollartecken är i fokus. Redan första gången de besökte Matrona fick vi frågor från de manliga deltagarna om det inte skulle vara möjligt att bilda ett liknande nätverk för män. Med tanke på att det finns så många nätverk för män, så är det oerhört spännande att män nu frågar efter ett nytt nätverk, som har samma värdegrund som Matrona. De har verkligen gillat kombinationen affärsmöjligheter och CSR.

Vore det inte en god idé med nätverk som inte är uppdelade på kön?

- Nästan alla nätverk är ju öppna för både män och kvinnor. De flesta nätverk är skapade av män, utgår från mäns värderingar – det är ofta snabba affärer och tydliga resultat i siffror som räknas. Självklart är det fokus och det absolut viktigaste att det blir business. Mina erfarenheter från Matrona är att ett affärsnätverk enbart för kvinnor behövs vid sidan av de befintliga. Det kanske är så att det finns värderingar inom affärslivet, som specifikt delas mellan kvinnor, jag tror att kvinnor känner efter mer och tar längre tid på sig att etablera relationer och därefter skapas och etableras business. Men tanken är också att Matrona och Patrona ska mötas mer i framtiden och att vi ska göra specifika events tillsammans. 

Du brinner för affärer på goda värdegrunder. Vad innebär ett välmående affärsklimat för dig?

- Om du med frågan menar ett bra affärsklimat, så är förutsättningen för välmående företag att alla i samhället är representerade. Och då menar jag att stad och landsbygd, män och kvinnor, olika utbildningsnivåer, inrikes- eller utrikesfödda finns med i någon mening. Ett välmående företag måste vara en spegelbild av samhället och sina kunder.