AllBrightdagen 2014 - jämställdhet i fokus

Den 14 oktober ägde AllBrightdagen 2014 rum för första gången. Under temat ‘Tillväxt börjar i ledningen’ samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, idrotten, kulturen och politiken. I publiken återfanns över 200 framstående ledare med makt att förändra.

AllBrightdagen 2014, som ägde rum på Fotografiska i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen 2014. 

AllBrightdagenCaroline Nord