AllBrightdagen 2014

AllBrightdagen samlar de starkaste rösterna i debatten om svenska företagsledningar och styrelser. Ämnet för dagen är ökad tillväxt genom fokus på meriter och mångfald. På Fotografiska i Stockholm, den 14 oktober, ser vi bland annat Jeanette Bonnier, Sven Hagströmer, Farid Nolen och Caroline af Ugglas som scengäster. 

AllBrightdagens scengäster talar om ett resursslöseri som kan komma att leda till att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen just eftersom kvinnor inte släppts fram till de högre positioner. Svenska företag styrs fortfarande av en grupp män, som inte på något sätt representerar framtiden som företaget står inför. Bolagen saknar kompetens - med diversifierade grupper lyfts fler perspektiv.

- Vi letar denna dag efter metoder och erfarenheter för att väcka bolagens ägare och valberedningar att intressera sig för mångfald. Det är viktigt för så väl företagens framgång och för vårt gemensamma samhällsbygge, säger Dilsa Demirbag-Sten, moderator AllBrightdagen.

AllBrightdagen fokuserar på konkreta metoder för att öka företagens konkurrensförmåga genom diversifierade bolagsledningar. På scenen möter vi bland andra tre expertpaneler med Maria ArnholmJeanette Bonnier, Sven HagströmerAnna Lithagen, Niclas Kjellström-MatsekeSarah McPhee, Farid Nolen, Douglas Roos, Anna Ryott, Anna Serner, Karin Mattsson Weijber och Caroline af Ugglas.

- Om ångmaskiner och it ökat tillväxten i världen är det nu dags att använda meriter och mångfald. Sverige med vår goda erfarenhet av jämlikhet och öppenhet borde här kunna skaffa sig ett rejält försprång, säger Claes Hemberg, moderator AllBrightdagen.

AllBright bjuder tillsammans med Michaël Berglund Executive Search och Golden Rules of Leadership in 200 gäster från näringslivet med makt att förändra. Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership har beviljat stöd för att genomföra AllBrightdagen 2014. Golden Rules of Leadership är ett initiativ för att skapa jämställda ledarskap och entreprenörskap. Michaël Berglund Executive Search arbetar strukturerat och målinriktat med att ta fram både kvinnor och män i sina urvalsprocesser, det har genererat en historik av jämställda rekryteringar.

AllBrightdagenCaroline Nord