Fler Johan än kvinnor som är VD i börsbolagen

VD är en viktig post att granska i AllBright-rapporten eftersom denne är direkt avgörande för om ett bolag kommer att lyckas med mångfaldsarbetet eller inte. Bland VD:arna är likriktningen ännu större än i ledningsgrupperna i stort. Veckans Affärer har sedan mitten av 2000-talet räknat antalet Anders.

Vi har 251 VD:ar i årets rapport, 14 är kvinnor och 237 är män. Absolut vanligaste namnet på en VD 2013 är Johan, på andra plats heter hen ”kvinna” eller Anders. Populärt är även Peter, Pär, Lars och Thomas. Vanliga namn om man är kvinna och VD är Eva, Mia eller Susanne.

Om vi ser till åldrarna så är det absolut vanligast att man som VD är 50-51 år. Skillnaden mellan grupperna kvinnor och män är inte så stor även om vi ser större ytterligheter bland männen vilket inte så konstigt eftersom den gruppen är större.

Utbildningsmässigt innehar en klar majoritet av VD:arna antingen en  ekonom- eller ingenjörersutbildning. Det är något vanligare bland kvinnorna att vara ekonom än bland männen. Vidare är det framförallt 3 skolor som dominerar -Handelshögskolan i Stockholm, tätt följt av KTH och Chalmers.

Summa summarum; börsens vanligaste VD är en man som heter Johan, är 51 år gammal, utbildad civilekonom och med en examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Varför anser vi på Albright att det är viktigt med diversifierade ledningsgrupper? Jo, forskning visar att:

  • Diversifierade grupper diskuterar fler infallsvinklar än en homogen grupp,
  • Individerna i gruppen kommer att förbereda sig mer och bättre
  • Den diversifierade gruppen har större sannolikhet att komma fram till rätt svar

Man kan tillexempel ställa sig frågan hur bolag i kris, som  SAS eller TeliaSonera, hade agerat om man haft annorlunda kompetens i ledningen, varför inte en beteendevetare? Vi är övertygade att bolag med bredare erfarenhet i ledningen också är bättre bolag.

Läs mer om representationen av kvinnor och män i svenska börsbolag i årets AllBright-rapport – Två steg framåt, ett steg tillbaka.