Färdigbantat: dags för kompetens!

Majoriteten av börsbolagen rasar på jämställdhetsstegen. Antalet kvinnor på vd-poster är färre. Andelen bolag med jämställda ledningsgrupper minskar. Detta trots en växande börs med rekordmånga noterade bolag. Inte förrän år 2063 når börsen jämställdhet om det fortsätter i samma takt.

Av 266 vd:ar på börsen återfinns endast 14 kvinnor. 79 bolag styrs av helt mansdominerade ledningar och positionerar sig på årets svartalista.Räknat på de senaste åren kommer jämställda ledningar inte uppnås förrän år 2063. Föräldrar med barn i 17-årsåldern kan förbereda sina barn på att dessa inte kommer att uppleva jämställda ledningar under sina karriärer.

- De senaste årens ekonomiska kristider har gjort avtryck på ledningsgrupperna. Bolagen har tvingats effektivisera och göra sig av med ett överflöde av anställda. Ledningarna är idag 30 procent mindre än för tre år sedan. Vd:arna har senaste åren visat på kostnadsmedvetenhet med stor framgång. Men nu är bolagen bantade in på märgen. Nu krävs ny vass kompetens. Nästa steg är nyrekrytering och då sannolikt kvinnor. Allt annat vore naivt, direkt korkat och obegripligt, säger Amanda Lundeteg, vd stiftelsen AllBright.

I rapporten presenteras även klättrarna och sänkarna, samt en jämförelse mellan chefer inom staten och de privata bolagen. AllBright finner också de spännande pionjärerna som tar progressiva steg, och delger den kommande arbetskraftens krav och framtidsförhoppningar.

- Ljusglimtarna i årets rapport är få. Enstaka branscher har genom målmedvetet arbete klättrat uppåt i branschligan och positionerat sig som mer attraktiva branscher för kvinnor att söka sig till, säger Lundeteg.

East Capital Explorer och Björn Borg är två bolag som går mot strömmen med kvinnodominerade ledningsgrupper. Banbrytande ledningsgrupper på en i övrigt mansdominerad börs.

AllBrightrapporten 2015 visar att:

  • Andelen jämställda bolag minskar
  • 79 bolag har noll kvinnor i ledningsgruppen
  • 71 bolag tar steg i rätt riktning
  • Stora bolag bäst på att befordra kvinnor
  • Fastighets- och konsumentbranschen toppar branschligan

VD:arna för bolagen kommer under dagen få ett brev på posten. De bolag som listats på den svarta listan får rapporten skickad i ett svart kuvert, de mediokra bolagen som har minst en kvinna i ledningsgruppen men inte är jämställda får rapporten skickad i ett grått kuvert och de bästa, jämställda bolagen får rapporten i ett vitt kuvert.

AllBrightrapporten 2015 hittar du här.