Hej blivande jurist…

I dag går vi ut till studenter på juristutbildningen med en lista där vi rangordnat de tio största advokatbyråernas representation av kvinnor på ledande positioner. Vi har synat en av Sveriges mest konservativa kårer – juristkåren. Trots att kvinnor har varit i majoritet bland de utexaminerade juristerna de senaste 20 åren är de i minoritet på ledande positioner. Vi uppmanar studenterna att ställa krav på deras kommande arbetsplatser.

De sex universitet som erbjuder juristutbildningen är Göteborg universitet, Lund universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Hela rapporten kan du läsa här: Kvinnor arbetar, män gör karriär