Juristerna är allt utom rättvisa

Kvinnor är sedan länge i majoritet inom juristkåren. Ändå domineras svenska advokatbyråer av män på ledande positioner. Kvinnorna arbetar men männen gör karriär. Det visar stiftelsen AllBright, som för första gången kartlägger en särskild yrkeskår; jurister – på allt från domstolar till universitet och advokatbyråer.

- Svenska rättssamhället leds av en liten, snäv grupp äldre herrar som tolkar lagen på sitt eget sätt, detta riskerar att leda till ett samhälle med bristfällig juridik som inte är i takt med tiden, säger stiftelsens vd Amanda Lundeteg.

De svenska advokatbyråerna och den juridiska akademin är idag två skräckkabinett där vithåriga herrar högaktningsfullt struntar i att befordra kvinnor. Ointresset är kompakt. Istället hotas rättssäkerheten i vårt moderna civilsamhälle och näringsliv.

I år tar AllBright för första gången fokus från näringslivet och riktar strålkastarna mot en helt ny sektor. Framträdande jurister, professorer, delägare och sakkunniga vittnar i rapporten om konservativa tankesätt och en enormt krävande intern kultur. Rapporten målar upp en bild av en hård arbetskultur som metodiskt stöter bort kvinnor.

- Advokatbyråerna går systematiskt miste om kompetens när de inte befordrar kvinnor. Kvinnor har dominerat juristbildningen de senaste 20 åren men trots detta är endast 14 procent av advokatbyråernas delägare kvinnor, säger Lundeteg.

Rapporten undersöker även studenternas attityder och framtida karriärförväntningar. Studenternas syn på arbetsmarknaden är pessimistisk. En övertygande majoritet av kvinnorna som i dagsläget läser till jurister tror att deras kön kommer att påverka lönen negativt.

- Studenterna är väl medvetna om hur konservativ juristkåren är och de ställer stora krav. Om advokatbyråerna ska ha en chans att värva talang i framtiden krävs mer än tomma ord. I dagsläget läcker de kompetens som ett såll, hålen måste tätas om de vill attrahera dagens studenter, säger Lundeteg.

Här kan du ta del av rapporten: Kvinnor arbetar, män gör karriär