"Kvotering nära döden - snart jämställda"

Trenden är bruten, med årets stämmosäsong följer ett rekordlyft till 28 procent. Kvinnor tar plats i styrelserna som aldrig förr. Superstyrelseproffsen är inte längre enbart män. Fortsätter utvecklingen i samma takt når vi jämställda styrelser inom tio år. Därmed är kvoteringsdebatten inne på sista andetaget.

Elefantklivet under årets stämmosäsong genererar en ökning av andelen kvinnor till rekordhöga 28 procent, vilket kan jämföras mot att siffran låg stilla på cirka 22 procent mellan åren 2010-2013.

- I en enda handvändning har bolagsstyrelserna tagit betydande steg till målet om jämställd representation. Moderna företagsledare som insett allvaret har agerat och valt att göra stora förändringar, säger Amanda Lundeteg, vd stiftelsen AllBright.

Även bland styrelseproffsen stormar kvinnorna fram. Två av sex superstyrelseproffs är kvinnor, och männen har faktiskt färre uppdrag per person. Rutinerade Eva Lindqvist och Katarina Bonde är två av de kvinnor som kan titulera sig som några av svenskt näringslivs absolut tyngsta makthavare.

24 bolag har fortfarande inte en enda kvinna i styrelsen, åtta av dessa saknar dessutom kvinnor i ledningen. Bland börsens värsta bovar finner vi flertalet småbolag, hälsovård- och industribolag. Ägarna för dessa bolag tycks helt ha missat vinsterna med att anställa de mest meriterade till styrelserna.

- På AllBright nöjer vi oss inte förrän samtliga bolag befordrar på meriter istället för ryggdunkande nätverk, säger Lundeteg.

Likriktningen är inte enbart en fråga om mansdominans. Utan om att det är en viss typ av man som premieras. Ofta motiveras likriktningen med att ledamöterna “rekryterats utifrån sin kompetens”, dvs. näringslivets makthavare likställer kompetens med att vara svensk man med en ekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

- En absurd tanke för alla oss som menar att kompetens är någorlunda jämnt fördelat mellan könen och även bland landets utbildningar och lärosäten. Om näringslivet vill optimera styrelserna är det dags för en rejäl utvärdering av styrelsernas sammansättningar. Är det likriktat – se då till att skifta, säger Lundeteg.

Rapporten visar att: 

  • Jämställda styrelser uppnås år 2025
  • 24 bolagsstyrelser saknar kvinnor
  • Industribolag och småbolag är börsens sabotörer
  • Kvinnor har fler styrelseuppdrag per person än män
  • 56 av 279 bolag har jämställda styrelser
  • Kvinnors arvode är 15 procent lägre än männens
  • 9 av 10 valberedningsrepresentanter är män

Rapporten finns att ladda ned här: Sökes: 220 kvinnor.