Ledare från näringslivet & civilsamhället tipsar om jämställdhet!

Foto: Isabelle Pedersen

Foto: Isabelle Pedersen

I går var det äntligen dags för AllBrightdagen 2014!

Under temat Tillväxt börjar i ledningen samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, idrotten, kulturen och politiken. I publiken återfanns över 200 framstående ledare med makt att förändra. AllBrightdagen 2014, som ägde rum på Fotografiska i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön.

Både scengäster och deltagare diskuterade livligt vilka motstånd och möjligheter som finns i arbetet mot ett mer diversifierat näringsliv. Under kvällen sammanställdes en tipslista som deltagarna tagit fram under rundabordssamtalen. Nedan följer ett axplock av alla erfarenheter och tips vi fick in på frågan om hur vi främjar mångfald:

 •      Titta utanför ditt eget nätverk
 •      Bredda synen på kompetens, och hitta den sista pusselbiten som fattas i din grupp
 •      Utforma en tydlig kravprofil vid rekrytering
 •      Gå inte på magkänslan vid rekrytering, våga välja någon som är olik dig själv
 •      Utbilda ledningen i mångfaldsfrågor
 •      Se mångfald som en affärsstrategisk fråga
 •      Tänk normkritiskt i ledarskapsutbildningar
 •      Lyft fram kvinnor som förebilder
 •      Avsätt en budget för arbetet att öka mångfalden inom organisationen
 •      Använd ett inkluderande språk
 •      Ställ krav på ägarna och valberedningarna
 •      Prioritera mångfald i affärsledande befattningar
 •      Se potentialen i alla medarbetare
 •      Våga släppa fram någon som är mer begåvad än du själv
 •      Våga skapa dålig stämning och förändra invanda mönster

STORT TACK till alla er som deltog och bidrog med era tips och erfarenheter.

Ytterligare ett tack går till Golden Rules of Leadership, Michaël Berglund Executive Search och Fotografiska som gjorde det möjligt för oss att arrangera AllBrightdagen!

På återseende!

/AllBright-gänget

AllBrightdagenCaroline Nord