Lika barn leka bäst

Läs AllBrights nya rapport Lika barn leka bäst – En kartläggning över homogeniteten i svenska börsbolagsstyrelser”. Vi har tagit fram denna kartläggning för att belysa avsaknaden av diversifiering på ledande positioner. De allra flesta är överens om att vi bör öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. Men vi på AllBright nöjer oss inte med det, vi vill ha diversifierade grupper och det uppnår Sverige endast genom en förändrad syn på kompetens och genom ett aktivt ägarstyrningsarbete som frångår konsensustänkandet och reproduktion av normer. Allt material i rapporten är fritt för publicering så länge källa anges.

Rapporten i korthet:

• 19 av 20 styrelseledamöter har en akademisk examen, kandidatexamen eller högre

• 3 av 4 styrelseledamöter är ekonomer eller ingenjörer

• 3 av 10 styrelseledamöter har gått på Handelshögskolan i Stockholm

• 7 av 10 ledamöter har VD-erfarenhet

• 17 av 20 ledamöter är av svensk härkomst

• 3 av 10 nya valda ledamöter i år var kvinnor

• 38 börsbolag har styrelser helt utan kvinnor