Män med makt har ansvar för att stoppa sexism

I denna TED föreläser Jackson Katz, grundare till Mentors in Violence Prevention, om hur mäns våld mot kvinnor inte är en kvinnofråga och hur män med makt har ansvar för att stoppa mäns våld mot kvinnor, flickor, andra män och pojkar.

Katz menar att när vi diskuterar frågor som berör rasism, sexism eller sexuell läggning så hamnar fokus för diskussionen ofta på svarta, kvinnor, eller homosexuella – inte de människor som ligger bakom problematiken, det vill säga vita, män och heterosexuella.

Katz påtalar att mäns våld mot kvinnor inte bara traumatiserar kvinnor och flickor utan även våra söner. På samma sätt som vi tar avstånd och markerar att det inte är okej att nedvärdera och skämta om svarta eller homosexuella så måste män också börja markera att det inte är okej att skämta sexistiskt om kvinnor.

Vi på AllBright håller med Katz och tycker att det är dags för män med makt, som sätter normer och värderingar, att bryta tystnaden, börja agera och sluta acceptera sexism. Att behandla kvinnor och män olika innebär ett dåligt ledarskap.

Så om du är man med makt eller en framtida ledare: ta 19 minuter av din dyrbara tid och se denna video!

Caroline Nord