Näringslivet -beroende av män

I dag publicerar vi konklusionerna från AllBrightdagen 2014. Budskapen är tydliga – näringslivets beroende av män måste upphöra. Näringslivet sysslar med ett enormt resursslöseri när de inte tillvaratar alla människors fulla potential och riskerar därmed att halka efter i den globala konkurrensen. Det är hög tid för ett friskare näringsliv.

Som några av de största hindren för att uppnå en jämställd arbetsplats angav en majoritet av deltagarna atttraditioner, rädslor och vanor bromsar utvecklingen. 
Tydligt är att vd och ledning måste sätta agendan. Bland publikgästerna återfanns 220 personer med ledande befattningar inom en rad olika sektorer: näringslivet, idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning. Tillsammans diskuterades förutsättningar för att organisationer ska vara attraktiva även i framtiden. Att mångfald och jämställdhet är nödvändigt för att attrahera den bästa talangen var det inga tvivel om.

För att råda bot på näringslivets enfald presenterar vi AllBrightdagens tolvstegsprogram. En lista späckad med tips från ledare inom näringslivet, idrotten, civilsamhället, kulturen, akademin, politiken och offentlig förvaltning.

Alla tips och råd finns sammanställda i broschyren AllBrightdagen 2014 – Hög tid för tolvstegsprogram. I broschyren hittar du även intervjuer med scengäster och rundabordsdeltagare, som delar med sig av sin syn på homogena arbetsplatser.

AllBrightdagen 2014 ägde rum på Fotografiska i Stockholm den 14 oktober. AllBright har fått stöd av Tillväxtverkets projekt Golden Rules of Leadership för att genomföra AllBrightdagen. Golden Rules of Leadership är ett initiativ skapat av Tillväxtverket, i syfte att skapa jämställda ledarskap och entreprenörskap.


AllBrightdagenCaroline Nord