Ny norm – en kvinna i ledningen

Kvinnors roll har tagit ett stort steg i bolagens ledningsgrupper under det senaste året: i genomsnitt har nu svenska börsbolags ledningsgrupper minst en kvinna. Börsbolagens ledningsgrupper har aldrig varit så jämställda. Men trots detta är det många årtionden kvar tills de är helt jämställda.

- Tidigare var normen ingen kvinna alls. De märktes i hundratals ledningsgrupper. Nu däremot har ledningsgrupperna en ny norm som säger ”minst en kvinna”. Det kanske låter trist och långsamt, men det är en milstolpe. Det är ett litet steg för svenska bolag men det är ett stort steg framåt för alla kvinnor, säger Amanda Lundeteg.

AllBright granskar varje år börsbolagens ledningar och redovisar statistik på åldrar, utbildning, kön och befattning. Bolagen rankas från bäst till sämst vad gäller kvinnor på ledande befattningar och listas bland annat på en vit och en svart lista. De bolag som listats på den svarta listan får rapporten skickad i ett svart kuvert, och de bolag som har minst en kvinna i ledningsgruppen får rapporten skickad i ett vitt kuvert.

- En viktig anledning till att kvinnor rekryteras är ett generationsskifte på vd-posterna. Bland unga vd:ar utgör kvinnor inte något udda och nytt, utan något självklart och eftersträvansvärt. En ny syn har öppnats nu när köttberget är på väg ut från bolagens vd-stolar. Nu kan unga vd:ar ta vid och då är också kvinnor mer efterfrågade, säger Lundeteg.

Det är samtidigt många årtionden kvar till dess att ledningarna är jämställda.

- Först år 2041 är svenska bolag jämställda, om nu trenden håller i sig. Men tempot kommer sannolikt att öka. Dagens nya vd:ar lägger mer tid på rekrytering och letar mer målmedvetet. Och så fort bolagen letar efter kompetens så får kvinnorna mycket oftare jobbet.

Även svenska utbildningsväsendet får en känga av AllBright. De menar att få universitet och högskolor har insett vad bolagen kräver från sina framtida ledare.

- Det är endast fem universitet i Sverige som räknas om du vill bli en del av ledningsgruppen i ett börsnoterat bolag. Ska bolagen hitta kvinnor måste de lära sig att leta något bredare. För framgångsrika tjejer söker sig inte bara till landets karriär-universitet. Universiteten måste också bli betydligt bättre på att rusta eleverna för en chefskarriär. Det är en jämställdhetsfråga.

AllBright presenterar landets bästa och även sämsta ledningsgrupper utifrån könsrepresentation. Intervjuer med framgångsrika bolag och kommentarer från kända jämlikhetsförespråkare.

- Bolagen som är bäst på att hitta kvinnor är också de bolag som har fullt fokus på meriter. Det märks tydligt i intervjuerna men också i tidigare datainsamling vi gjort. Synen på meriter och en professionell rekryteringsprocess skiljer sig mycket.

Kvinnor i rollen som vd lär bli en stor fråga under 2014. För aldrig har så många kvinnor slutat som börs-vd som under senaste året.

- Det gör att antalet kvinnor som är börs vd:ar tillfälligt sjunker. Men vi ser en bra återväxt, och redan inom något år lär antalet kvinnor som är vd återigen nå nya toppnivåer.

Några branscher har däremot allvarliga problem med mångfalden.

- Granskningen visar att det är större skillnader mellan branscher än vad det är inom varje bransch. Många bolag styrs tydligen av tradition när de rekryterar, istället för att styras av ambition och meriter. Ett mer modernt synsätt skulle ge helt andra slutkandidater, många med högre kompetens och definitivt fler kvinnor, säger Amanda Lundeteg.
 

Ta del av årets rapport här: Ny norm - en kvinna i ledningen