Styrelsegranskaren vecka 14: Volvo snubblar på målsnöret, NeuroVive får bakläxa

Under veckans bolagsstämmor märks framsteg men mest bakslag, då ett bolag lämnar rollen som förebild i jämställdhetsfrågan. Lastbilsföretaget Volvo tar ett steg mot en mer jämställd styrelse, men når inte ända fram. Läkemedelsbolaget NeuroVive ser däremot ut att tappa rollen som förebild.

- Veckans valberedningar misslyckas till 100%. Ingen når jämställdhet. De är antingen omoderna eller lomhörda. Att år efter år utmana den allmänna opinionen kan bara sluta på ett sätt. Med krav på en kvoteringslag. Det vore olyckligt. Hellre att de öppnar ögonen, öronen och debatterar sin sak. Om de har någon, säger Amanda Lundeteg, vd AllBright.

Veckans försök (De tar steg mot en jämställd styrelse om minst 40/60, men når inte hela vägen fram):
Valberedningen för Volvo med sina blygsamma 22 procent kvinnor i styrelsen, föreslår nyval av ytterligare två styrelseledamöter, som skulle dra upp snittet till 30 procent kvinnor i styrelsen.

- Volvos valberedning har gjort halva hemläxan. En ny person av vardera kön. Ville de verkligen nå jämställdhet hade båda behövt att vara kvinnor. Nu når de inte det målsnöret utan snubblar, i år igen, säger Lundeteg.

Veckans bakslag: (Bolag som försämrar andelen kvinnor i styrelsen):
NeuroVive har före bolagsstämman en jämställd styrelse med 43 procent kvinnor. Valberedningen föreslår dock nyval av en ledamot, en man, vilket försämrar siffrorna till 37,5 procent och bolaget tappar därmed rollen som förebild i debatten om jämställda styrelser.

- Läkmedelsbranschen ligger i framkant när det gäller jämställdhet. Med NeuroVives rekrytering av en man faller en av börsens lysande stjärnor, säger Lundeteg.

Årsstämmorna är ett av de tillfällen där det finns möjlighet att påverka beslutsfattarna.

- Än så länge har storägarna på bolagsstämmor varit förvånansvärt stumma i jämställdhetsfrågan. Ordet nämns närmast aldrig på stämmorna. Här skulle de mer jordnära småägarna kunna göra stor skillnad, säger Lundeteg.

Det finns goda argument. Studier visar att bolag med kvinnor i styrelsen har 42 procent högre rörelsemarginal, 53 procent högre avkastning på eget kapital och 66 procent högre avkastning på investerat kapital.

Nästa Styrelsegranskare publiceras måndag den 6 april. Då håller SSAB, TeliaSonera, Beijer Ref, Rederi Ab Transatlantic och Skanska sina årsstämmor.

Följ med i diskussionen på Twitter under #styrelsegranskaren, @AllBrightSwe