Styrelsegranskaren vecka 15: Flera stolar att fylla efter Sverker Martin-Löf

Veckans valberedningar misslyckas med att jämna ut könsfördelningen. Flera bolag bantar ned styrelserna, och höjer därmed andelen kvinnor. Sverker Martin-Löf lämnar två av sina styrelseposter och öppnar i och med det upp för nya kompetenser. 

 - Sverker Martin-Löf lämnar sina poster både i SSAB och Skanska, vilket öppnar upp för förändringar. Tyvärr verkar det som att valberedningarna missar chanserna att ta in ny kompetens när de jagar liknande profiler som ersättare, säger Amanda Lundeteg, AllBright.

Veckans försök: Fyra bolag tar steg mot en jämställd styrelse om minst 40/60, men når inte hela vägen fram. Bäst förbättring gör Skanska som går från 20 procent kvinnor i styrelsen till 37,5 procent. Fyra män försvinner och ersätts av två ledamöter, Pär Boman och Jayne McGivern.

Beijer Ref dubblar antalet kvinnor i styrelsen. Även om de i dagsläget ligger långt ifrån en jämställd representation med 14 procent kvinnor, visar de att de har viljan att förändra genom att tillsätta två kvinnor.

TeliaSonera närmar sig en jämställd styrelse, dock med snigelfart. Inför årsstämman föreslås att styrelsen bantas ned kraftigt. Två män och en kvinna lämnar styrelsen utan ersättare. Det ger en marginell skillnad, andelen kvinnor i styrelsen ökar från 36 till 37,5 procent.

SSAB går framåt med 3 procent. Trots att både Sverker Martin-Löf och hans vapendragare Jan Johansson avböjer omval, så misslyckas valberedningen med att jämna ut könsfördelningen.

- De väljer ett säkert kort när Bengt Kjell tar plats som ordförande i styrelsen. Han har en gedigen styrelseerfarenhet inom bland annat Industrivärden, Kungsleden och Indutrade. Tyvärr innebär valet att SSAB stannar på 25 procent kvinnor i styrelsen, säger Lundeteg.

 Veckans sömnpiller (Vi talar om bolag som har en skev fördelning i styrelsen och som missar chansen att åtgärda detta): Rederi AB Transatlantic styrs av mansdominans, och verkar inte ha några intentioner att ändra på det. Bolagets styrelse består av fem ledamöter, varav alla är män. Trots att en styrelseledamot avböjer omval, nominerar valberedningen ytterligare en man.

- Som helhet är det en mansdominerad börs vi har att göra med. Även om vi ser att flera bolag gör förbättringar så snubblar de flesta på mållinjen. Misslyckas företagen väntar lagförslag om kvotering redan nästa år. Årets stämmor är bolagens sista chans att visa att de tar frågan på allvar, säger Lundeteg.

Nästa Styrelsegranskare publiceras måndag den 13 april, då är det 20 bolag som håller sina årsstämmor.

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren.