Styrelsegranskaren vecka 16: Gruvbolag kliver fram som jämställt

Veckans bolagsstämmor innebär 8 framsteg och 2 bakslag. Gruvbolaget Endomines överraskar och dubblar andelen kvinnor i styrelsen. Även Mekonomen blir jämställt. SCA och Ericsson når däremot inte fram. Bland bakåtsträvare märks badrumstillverkaren Sanitec. När de nu lämnar börsen så bidrar de till ett bättre jämställdhetssnitt, för de bolag som är kvar.

Av veckans 20 bolag är det tre som redan har en jämställd styrelse sedan tidigare; Creades, Hemtex och Sweco. I veckan tar två bolag steget till en jämställd styrelse, enligt den vedertagna benämningen om minst en fördelning på 40-60 procent.

Veckans jämställda: Creades, Endomines, Hemtex, Mekonomen och Sweco
Gruvbolaget Endomines är veckans största positiva överraskning när de denna vecka dubblar andelen kvinnor i styrelsen, från 20 till snart 40 procent. Det är ett ovanligt starkt steg och särskilt i konservativa gruvbranschen, som i branschjämförelser har mycket svårt att hävda sig. Anledningen till framgången går att hämta hos bolagets ordförande:

- Valberedningar motiverar ofta att de inte hittar lämpliga kompetenta kvinnor men det är bullshit. Vill man hitta kompetens så hittar man kompetens, säger Staffan Simberg, ordförande för Endomines, när AllBright frågar honom.

Bildelsförsäljaren Mekonomen kan i veckan höja andelen kvinnor i styrelsen från 29 till 43% när Malin Persson tar plats i styrelsen. Persson sitter redan i börsnoterade bolagsstyrelser som Getinge och Hexpol.

Veckans framsteg; C-Rad, Ericsson, Gunnebo, Havsfrun, Holmen, Munksjö, Nobia och SCA
Ytterligare åtta bolag gör framsteg denna vecka, även om de nu inte når hela vägen fram. Pappersbolaget SCA väljer i veckan in Annemarie Gardsho, med kompetens inom strategi och global marketing. Därmed ökar de antalet kvinnor i styrelsen från 22 till 36 procent.

- Att SCA som så genomgående vänder sig till kvinnliga konsumenter inte har en bättre jämställdhet i styrelsen framstår närmast som ett mirakel av kortsiktighet, säger Amanda Lundeteg, AllBright.

Ericsson bantar mot jämställdhet, vilket har varit vanligt de senaste åren. De minskar antalet ledamöter från 12 till 11 och därmed stiger andelen kvinnor från 25 till 36 procent. Det är ett defensivt framsteg, som varit vanligt senaste åren när många styrelser bantat antalet ledamöter.

- Att istället byta bort en man och ersätta den med en kvinna som i SCA:s fall skulle vara ett långt tydligare ställningstagande. Förhoppningsvis är ingenjörsbolaget Ericsson mogna för det nästa år, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Orexo och Prevas
Läkemedelsbolaget Orexo och IT-konsulten Prevas går mot debatten och trenden. De utökar styrelsen vilket är ovanligt. Dessutom utökar de styrelsen med idel män, vilket är mycket ovanligt. Därmed sänker de jämställdheten ytterligare från en redan bekymmersamt svag nivå. Orexo tar steget från 20 till 17 procent och Prevas tar steget från 25 till 20 procent kvinnor i styrelsen.

Veckans sömnpiller: Lundbergföretagen, Ratos, Saab, Sanitec och Transmode
Bolagen har inte nått jämställdhet och valberedningarna föreslår inte heller några förbättringar. Veckans klart sämst jämställda bolag är städteknikbolaget Sanitec. Tidigare år var representationen av kvinnor noll procent och efter veckans bolagsstämma består den nivån. Det är särskilt anmärkningsvärt när de verkar i en bransch som till stora delar domineras av just kvinnor.

- Sanitec har konsekvent valt att satsa på enfald i styrelsen. Det är uppenbart och under all kritik att bolaget valt bort dessa frågor. Genom att de nu köps ut och lämnar börsen så bidrar de faktiskt till något ökat snitt i jämställdhet på börsen, säger Lundeteg.

Nästa Styrelsegranskare publiceras måndag den 20 april, då är det 40 bolag som håller sina årsstämmor.  

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren. 

Rättelse: Nobia var felaktigt omnämnda som ett bolag som tog ett steg bakåt. Rätt information är att de ökat andelen kvinnor i styrelsen till 33 procent.