Tanken bakom AllBrightrapporten

Vi har sedan vi släppte AllBrightrapporten fått mängder av kommentarer, glada tillrop, tackmail och frågor. Något som vi är väldigt glada för. AllBrights mål är att väcka frågor. Vi har tagit fram AllBrightrapporten för att belysa det faktum att näringslivet måste börja agera meritokratiskt – d.v.s. att befordra på meriter och inte på kön. Vi ser att kön konsekvent går före meriter, något som måste förändras. Vi tycker att AllBrightrapporten är viktig för att:

  • Bredda debatten – vi måste börja se till ledningsgrupper och inte bara till styrelser.
  • Belysa det faktum att Sveriges näringslivstopp består av en liten homogen grupp män.
  • Vi tror på och vill ha ett bättre näringsliv.

AllBright tycker att det är dags att rikta strålkastaren på företagsledningen och avsaknaden av kvinnor däri därför att:

  • Det är i företagsledningen som den operativa makten finns och den dagliga driften av bolaget sker.
  • Personerna i ledningen agerar som förebilder i organisationen och sätter kulturen i företaget.
  • Företagsledningen fungerar fortfarande som rekryteringsbas för styrelser.
  • Ledningsgruppen har försvunnit i jämställdhetsdebatten som enbart fokuserat på kvotering till styrelser.

Varför ser det ut såhär i våra börsbolag? Därför att män befordrar män. Det är mänskligt att välja en person som mest liknar en själv. Företag agerar på samma sätt som de alltid gjort när de rekryterar, då skapas vanor. Man blir hemmablind. Problemet är att näringslivet inte har ifrågasatt dessa vanor. De har inte tagit ett steg tillbaka och tittat på sin organisation. De har inte ställt sig frågan: är det så att vårt företag konsekvent befordrar män? Vad beror detta på?

Näringslivet måste ifrågasätta dessa vanor och börja befordra på kompetens och inte på kön. Inte för kvinnornas skull, utan för svenskt näringslivs framtida fortlevnad.

Det finns rätt utbildade kvinnor med formell kompetens, kvinnor innehar 60 procent av alla universitets och högskoleplatser och siffran förväntas stiga, så att argumentera att man inte hittar några kvinnor är bara ett bevis på att företag inte letat tillräckligt. Att företaget inte vågat gå utanför de självklara rekryteringsramarna. AllBrightrapporten är till för att visa hur viktigt det är att företag också befordrar kvinnor. Inte för att de måste, utan för att kompetensen finns.

Caroline Nord