Vakna upp Spendrup!

Med anledning av Jens Spendrups uttalande i Ekots lördagsintervju kräver AllBrights styrelse att han fyller sina kunskapsluckor i dagens DN debatt:

”Som du säkert börjar förstå, Jens, är problemet inte kvinnorna och deras påstådda avsaknad av kompetens. Nej, problemet är de personer i näringslivet som envisas med att cementera idén om att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor. Och visst, har man ett nätverk som enbart består av män kan man förmodligen få uppfattningen att kvinnor inte existerar. Att hitta rätt kompetens handlar mycket om att leta i rätt nätverk. Det handlar också om att utvärdera styrelsen och göra rätt analys av vilken kompetens och erfarenhet som saknas”

Läs hela debattartikeln här:

Vakna upp Spendrup!

Fler kvinnor i styrelserna är ett steg mot diversifiering men valberedning och ägare måste höja blicken ytterligare och tillföra fler perspektiv för bättre bolagsstyrning.

Det är upp till ägarna att bestämma vem som ska sitta i deras styrelser, men AllBright ifrågasätter styrelsenormen för kompetens, det är viktigt för så väl företagens framgång som för vårt samhälles överlevnad. Svenska börsbolags styrelser är i dagsläget oerhört homogena grupper. Det här kan du läsa mer om i AllBrights senaste rapport Lika barn leka bäst.

Med mindre än 1 månad kvar till årets rapport-släpp, ber vi er hålla ögonen öppna för årets AllBright-rapport som utkommer den 3 mars!

DebattCaroline Nord