Välj en kvinna om dagen!

Efter den senaste stämmosäsongen uppnår andelen kvinnor i börsbolagens styrelser rekordhöga 28 procent. För att ojämställda styrelser ska gå i graven krävs det att 220 stolar med män ersätts av kvinnor.

I en enda handvändning har bolagsstyrelserna tagit betydande steg till målet om jämställd representation. Var femte bolag kan nu sola sig i stjärnglansen av att ha uppnått jämn könsfördelning. Tyvärr är det hela 223 av 279 bolag som fortfarande saknar en jämställd styrelse.

Under det senaste året har 108 kvinnor valts in i börsbolagens styrelser. Om hela börsen ökar takten och väljer in 220 kvinnor, en kvinna per arbetsdag under ett års tid, når vi målet om jämställd representation. Vi uppmanar nu bolagen att agera!

Här kan du läsa rapporten Sökes: 220 kvinnor om styrelsernas sammansättningar.