Why Women Make Better Business Leaders

Den senaste forskningen från Harvard Business Review visar att företag utan kvinnor på höga ledande positioner går miste om meningsfulla tillväxtmöjligheter. Forskningen antyder att kvinnor som utmärker sig inom verksamheten ofta har mer utvecklade kommunikationsfärdigheter än sina manliga kollegor. Kvinnor är även mer benägna att ta initiativ och göra ändringar i status quo situationer.

Online MBA:s film visar att företag med kvinnor i styrelser erhåller 42% högre rörelseresultat, 66% högre avkastning på investerat kapital och 53% högre avkastning på eget kapital. Trots detta väljer svenska organisationer att inte satsa på kvinnor. Ett påtagligt resursslöseri och en förlust för svenskt näringsliv. Dags att omvärdera!

Caroline Nord