Engagemang och inspiration på AllBrightdagen 2015

Film: Samuel Gonzalez

Den 17 november ägde årets AllBrightdagen rum. Under temat 'sätt fingret på kulturen' samlades 12 fantastiska scengäster från näringslivet, civilsamhället, kulturen och politiken. I publiken fanns drygt 200 företagsledare, politiker, sakkunniga och vd:ar från börsen för att diskutera vikten av jämställdhet och meritokrati. 

AllBrightdagen fokuserar på konkreta metoder för att öka företagens konkurrensförmåga genom diversifierade bolagsledningar. Årets fokus låg på exkluderande företagskulturer, det där som många företagsledare har svårt att sätta fingret på men som systematiskt tömmer bolagen på kompetens. Målet var att göra årets deltagare medvetna om hur exkluderande kulturer kan ta sig uttryck och hur de kan arbeta för att skapa mer inkluderande organisationer. 

AllBrightdagen, som ägde rum på Nalen i Stockholm, syftar till att sprida kunskap mellan olika sektorer och att inspirera näringslivets ledare att gå från ord till handling. Vi eftersträvar ett meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön. 

Här kan du ta del av filmen från hela AllBrightdagen 2015

Vi ses nästa år! 

AllBrightdagenCaroline Nord