Pressmeddelande: Tieto jämställdhets-certifieras av EDGE

Tieto Sverige har som första IT-bolag i världen fått en jämställdhetscertifiering från den schweiziska stiftelsen EDGE. Certifieringen är en internationellt erkänd standard och baseras på en omfattande genomlysning av företagens verksamhet i fem kategorier: lika lön, flexibelt arbete, ledarskap/mentorskapsprogram, kultur och rekrytering/befordran.

- Vi är stolta över det målmedvetna arbete för ökad jämställdhet som görs på Tieto. Det handlar i slutändan om vår affär – personalen är vår viktigaste tillgång och varken vi eller branschen har råd att utesluta en betydande del av rekryteringsbasen. Certifieringen är ett steg på vägen i att säkerställa att vi tar tillvara den bästa kompetensen och blir mer konkurrenskraftiga, säger Per Johanson, Sverigechef på Tieto.

- Tieto Sveriges positiva inställning och genuina önskan att förändras var imponerande redan från början. Företaget bygger infrastrukturen för att möjliggöra en jämställd arbetsplats med potential för en hållbar påverkan på hela verksamheten. Tieto Sverige ser jämställdhet som en strategisk nödvändighet, vilket ger dem en särställning som det ledande företaget inom IT-branschen, säger Maria Oldin, VD på EDGE.

Tieto har fått första gradens certifiering av EDGE, vilket innebär att företaget gjort en grundlig analys, tagit fram en åtgärdsplan och börjat genomföra den. Under de senaste åren har Tieto arbetat mycket med att bygga medvetenheten om de positiva effekterna av jämställdhet, till exempel genom olika partnerskap och samarbeten med skolor. Flera aktiviteter har också initierats för att attrahera och rekrytera fler kvinnor till företaget. Framöver har Tieto även för avsikt att inrätta ett mångfaldsråd med deltagande från högsta ledningen. Certifieringen är giltig i två år och kräver kontinuerliga insatser. Om företaget inte når nästa nivå inom sex år mister man certifieringen.

- Det här är inledningen på ett långsiktigt arbete. Utvecklingen går i rasande takt och för att konkurrera måste vi kunna kläcka de bästa idéerna. Då behövs en bred mix av människor med olika perspektiv. Jämställdhet mellan könen är en viktig pusselbit i det mångfaldsarbete som bör bedrivas nära affärsverksamheten för att få riktigt genomslag och för att locka de bästa talangerna, säger Tina Männik Almqvist, ansvarig för Employer branding och mångfald på Tieto.

Kontaktpersoner på Tieto:
Tina Männik Almqvist, chef Employer Branding & Diversity, Tieto Sverige
tel: +46 703 99 12 89, tina.almqvist[at]tieto.com (tina.almqvist@tieto.com)

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig, Tieto Sverige
tel: +46 72 242 16 18, mikko.viitala[at]tieto.com (mikko.viitala@tieto.com)

Kontaktperson på EDGE Certification:
Joséphine Dunn, EDGE
tel: +44 7855 953 669, josephine.dunn[at]edge-strategy.com