Säg hej till AllBright Tysklands vd:ar!

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Den allra första tyska AllBrightrapporten är släppt. Nu siktar de tyska vd:arna Christian Berg och Wiebke Ankersen framåt och hoppas på att se ett mer balanserat tyskt näringsliv. 

Hur kom ni i kontakt med AllBright i Sverige?
I vårt tidigare arbete som ansvariga för press och kommunikation på svenska ambassaden Berlin sökte vi efter en svensk näringslivsföreträdare som kunde delta i en paneldebatt om jämställdhet i arbetslivet med finansminister Magdalena Andersson, den tyska jämställdhetsministern och en tysk sociologiprofessor. Vi kom snabbt på Sven Hagströmer och AllBright och Sven tackade direkt ja till att medverka på seminariet och nu drygt ett år senare leder vi AllBrights tyska systerstiftelse och har just publicerat den första tyska AllBrightrapporten, en rolig och snabb utveckling!

Vad har ni för bakgrund?
Wiebke är tyska och skandinavist. Hon har arbetat med kommunikationsfrågor på tysk-svenska organisationer, de senaste åren som pressattaché på svenska ambassaden i Berlin.

Christian är svensk ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under 20 år arbetat som diplomat på UD, de senaste åren som avdelningschef på svenska ambassaden i Berlin.

Vad är syftet med att starta upp AllBright i Tyskland?
Idag påminner situationen i Tyskland mycket om hur det såg ut i Sverige för 10-15 år sedan när det gäller andelen kvinnor i de tyska näringslivets ledningsgrupper (6,5%). Vi tror att AllBright med erfarenheter från den svenska utvecklingen och ett annorlunda modernt angreppsätt kan förändra debatten också i Tyskland och förhoppningsvis påskynda hela processen mot jämställda ledningsgrupper som är i ett inledningskede. Vi hoppas också kunna inspirera debatten i Sverige genom att förmedla innovativa koncept som tyska företag utvecklar för att få in kvinnligt ledarskap på de högsta nivåerna, det ska bli spännande att se!

Hur skiljer sig det svenska näringslivet mot det tyska?
I stort är de mycket lika med många internationella storföretag som är beroende av export och att ligga i absoluta framkanten när det gäller såväl teknisk utveckling som modernt ledarskap. Traditionella könsroller spelar dock en betydligt större roll i Tyskland, och i synnerhet i tyskt näringsliv. Det som också skiljer länderna är att Tyskland har en stor mängd framgångsrika mellanstora företag som är spridda i olika delar av landet och ofta är mer präglade av traditionella värderingar. Hur dessa företag ska bli framgångsrika i att ställa om sig till mer moderna ledningstrukturer kan bli avgörande för den tyska konkurrenskraften framöver.

Hur har stiftelsen mottagits i det tyska näringslivet?
Det finns ett stort intresse för AllBright. För det första tycker man det är spännande att det faktiskt inte är staten utan personligheter från det svenska näringslivet som grundat AllBright i såväl Sverige som Tyskland. För det andra är svenska erfarenheter intressanta, Sverige är sett som föredöme inte bara i sociala frågor, men också i ekonomiska frågor. Mediagenomslaget kring den första rapporten var stort, men trots det så har vi förstås stora utmaningar framför oss när det gäller att komma i kontakt med företag och driva på utvecklingen.

Varför är fler kvinnor på chefsnivå och mer diversifierade ledningsgrupper viktigt? 
Vi vill ju att alla ska ha samma möjligheter att uppnå sin fulla potential. Så är det ju inte idag. Och där är även förebildsfunktionen viktig, det behövs såväl kvinnliga ledarförebilder, men också manliga chefer som står upp för jämställdhet och kan vara förebilder för yngre män. Och dessutom finns det ju många internationella studier som visar på att jämställda ledningsgrupper är ett recept för ekonomisk framgång.

Vad är ert bästa jämställdhetstips?
Att övertyga männen att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan något som är fundamentalt för att få en harmonisk och välfungerande företagskultur som leder till lönsamma och konkurrenskraftiga företag. Det är först när männen tar frågan på allvar och känner sig delaktiga som en genuin förändring kan ske.