Kungsleden vinnare av AllBrightpriset 2016

Börsens mest jämställda bolag har utnämnts. Stiftelsen AllBright som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv har detta år utsett fastighetsbolaget Kungsleden till vinnare av det årliga AllBrightpriset. Prisutdelningen ägde rum under konferensen AllBrightdagen den 15 november i Stockholm.
– Konststycket är att få alla i organisationen att vara involverade i arbetet för att nå jämställdhet, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Prisprocessen inför AllBrightpriset har bestått av enkätundersökningar där bolagens jämställdhetsarbete har utvärderats av såväl vd som medarbetare. Det vinnande bolaget Kungsleden hade en svarsfrekvens på 94 procent bland medarbetarna, och majoriteten av dessa hade bara positiva saker att säga om bolaget. Företagets anställda upplever att män och kvinnor har samma möjlighet till karriär och att ledningen arbetar aktivt mot diskriminering. Bolaget har under lång tid arbetat med jämställdhet genom återkommande lönerevisioner, tydligt jämställdhetsfokus i den årliga medarbetarenkäten och genom att vd och ledningsgrupp tar ansvar för frågan.
– För oss i juryn var det detta som fick vågen att tippa över till Kungsledens fördel. Inget annat bolag hade en lika hög svarsfrekvens eller lika positiva medarbetarsvar, säger juryns ordförande Michaëla Blomquist.

Ytterligare två bolag premierades för ett imponerande jämställdhetsarbete. Spelbolaget NetEnt knep andraplatsen framför telekombolaget Tele2 som slutade på en tredjeplats. 32 bolag var nominerade och 10 bolags vd:ar och medarbetare svarade på AllBrights enkäter om jämställdhetsläget på arbetsplatsen.
– Gemensamt för finalisterna är att de inte nöjer sig med hygienfaktorer som jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Utöver tydliga tidsbestämda mål utbildar de både chefer och medarbetare i normkritik och inkludering. En viktig förutsättning för att behålla den bästa kompetensen, säger Amanda Lundeteg, vd AllBright.  

Förutom prisutdelning innehöll AllBrightdagen panelsamtal med forskare, experter och politiker. Årets fokus låg på fördomar och hur dessa sätter käppar i hjulet för meritokratiska och jämställda arbetsplatser.
– Vi har i flera år presenterat statistik på ojämställdheten i näringslivet och pratat om hur heterogena grupper är mer kreativa, lönsamma och bättre på att lösa problem. I år ville vi gå än djupare och ta reda på varför vi ändå inte når jämställdhet och mångfald. Jag tror och hoppas att AllBrightdagens publik lämnar med nya insikter om hur fördomar präglar deras arbetsplats och chefsskap, och vad de kan göra annorlunda, säger Amanda Lundeteg.

 

Caroline Nord