Styrelsegranskaren v. 7: Hela 5 av 8 jämställda

Årets första 8 styrelser ser ut att ge en stark start på årets stämmosäsong. Hela 5 av 8 valberedningar ger förslag om jämställda styrelser.
 Veckans ökning ger +0,4 procentenheter fler kvinnor i styrelserna, kan vara ett gott tecken på förändring. Handelsbanken och HiQ International tar krafttag och når strax över mållinjen på 40 procent kvinnor. Tieto är den som står kvar och stampar. De tillsätter visserligen nya ledamöter men står trots det kvar på 25 procent kvinnor, säger Amanda Lundeteg, vd Allbright.

I fjol genomförde vi styrelsegranskaren för första gången. Då varierade utfallet över hela stämmoperioden mellan 24,9 till 27,9 procent. Här börjar årets granskning betydligt bättre. Bland veckans bolag återfinns 3 som redan var jämställda och 2 nykomlingar.

Veckans jämställda: Axfood, Castellum, Handelsbanken, HiQ International, Nordea  
Av veckans åtta förslag från valberedningarna är tre bolag jämställda sedan tidigare; Axfood, Castellum och Nordea. Ytterligare två bolag tar klivet upp till en jämställd styrelse enligt den vedertagna benämningen om en fördelning på minst 40/60.
– Handelsbanken överraskar med att tala i klartext. De berättar att de tagit hjälp av externa rekryterare med siktet inställt på att hitta kvinnor. De borde fler göra. Att hitta bra styrelseledamöter är hårt arbete och inget trolleri, säger Amanda Lundeteg. 
Handelsbanken går nu från 33 till 45 procent kvinnor. De nya namnen är UD:s exportkreditnämnds chef Karin Apelman och den tidigare vice riksbankschefen Kerstin Hessius. 

Axfood och HiQ statuerar ett gott exempel och tillsätter Axel Johnssons vd Mia Brunell Livfors och styrelseproffset Gunnel Duveblad till styrelseordföranden för respektive bolag.  
– Just nu har börsen endast sex procent kvinnor på ordförandeposterna. Det är bedrövligt och vi välkomnar de nya initiativen från Axfood och HiQ International. Detta är en viktig fråga som vi särskilt kommer att följa framöver, säger Amanda Lundeteg.

Veckans framsteg: Hufvudstaden och SAS 
Sas snubblar vid målsnöret och når nästan ända fram till jämställd representation. De går från 25 till 38 procent kvinnor i styrelsen efter förslaget om att välja in norska Berit Svendsen, som i dagsläget är vd för Telenor Norge. 
Hufvudstaden går från 22 till 33 procent med nytillskottet Liv Forhaug, som även är ledamot i noterade Thule Group.   

– Nära mål duger inte. För att nå 40-procentspärren måste bolagen ta tillvara på tillfället. Det är tråkigt att bolag som Sas och Hufvudstaden sumpar chansen. Nästa år kan de enkelt nå den jämställda styrelseklubben, säger Lundeteg. 

Veckans baksteg: Tieto 
Tieto står stilla med sina blygsamma 25 procent kvinnor i styrelsen. Här tar Johanna Lamminen över efter rutinerade styrelseproffset Eva Lindqvist. Trots att två ledamöter avgår lyckas de inte rätta till könsfördelningen.  
– Även om Tietos valberedning misslyckas med att ta ett steg framåt, så tog de i alla fall inte ett steg bakåt, säger Lundeteg.  

Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 23 februari kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till  info@allbright.se