AllBright öppnar kontor i Berlin

Sven Hagströmer (initiativtagare till AllBright Tyskland), Christian Berg (Vd Allbright Tyskland), Wiebke Ankersen (VD Allbright Tyskland), Magdalena Andersson (finansminister), Michael Bock (Tysklands ambassadör i Sverige), Michaëla Blomquist (Styrelseordförande Allbright Sverige), Amanda Lundeteg (Vd Allbright Sverige)

Sven Hagströmer (initiativtagare till AllBright Tyskland), Christian Berg (Vd Allbright Tyskland), Wiebke Ankersen (VD Allbright Tyskland), Magdalena Andersson (finansminister), Michael Bock (Tysklands ambassadör i Sverige), Michaëla Blomquist (Styrelseordförande Allbright Sverige), Amanda Lundeteg (Vd Allbright Sverige)

Svenska AllBright öppnar nu verksamhet i Berlin. Syftet är att byta erfarenhet mellan två på många sätt lika och sammankopplade näringsliv. Andelen kvinnor i tyska ledningsgrupper utgör endast 6 procent till skillnad från Sveriges 20 procent.
– Debatten och metoderna i de båda länderna ser mycket olika ut. Tyskland har till exempel lagstiftat om både kvotering och sambeskattning, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. 

Tyskland är en industriell förebild för Sverige och även Sveriges viktigaste handelspartner. Omkring 1800 svenska bolag har verksamhet i Tyskland, och cirka 1200 tyska bolag har verksamhet i Sverige. Men både Tyskland och Sverige har uppenbara problem med jämställdhet på olika nivåer. Oavsett om vi studerar ledningar, styrelser, vd-poster eller ordförandeposter.
– Tyskarna är fenomenala när det kommer till att starta bolag, men jämställdhetsläxan behöver de allt läsa på. På styrelsenivå når kvinnorna bara 18 procent, i Sverige har vi kommit betydligt längre. Och på vd-posterna och ordförandeposterna har båda länderna stora problem, säger Lundeteg.

En stor skillnad mellan länderna är exempelvis att Sverige avskaffade sambeskattningen redan i början av 70-talet medan den fortfarande finns kvar i Tyskland och hindrar kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.
– Tyskland har betydligt färre kvinnor på ledande positioner, trots att kvinnor har dominerat universitetsutbildningarna länge. Det här vill vi förändra, säger Sven Hagströmer, initiativtagare till AllBright i Tyskland.

I Sverige har andelen kvinnor i ledningsgrupperna ökat sex procentenheterna sedan AllBrights start för fem år sedan.
– Vi förväntar oss samma utveckling i Tyskland, om inte snabbare. Tyskland har nyligen lagstiftat om att bolagen måste redovisa hur de arbetar för jämställdhet i årsredovisningarna. En diskussion som ännu inte förts i Sverige, säger Wiebke Ankersen, vd för AllBright i Tyskland. 

På presskonferensen deltog finansminister Magdalena Andersson, Tyska ambassadören Michael Bock, vd:ar för AllBright Tyskland, Wiebke Ankersen och Christian Berg, AllBrights styrelseordförande Michaëla Blomquist, initiativtagare till AllBright Tyskland, Sven Hagströmer och AllBright Sveriges vd Amanada Lundeteg. 

För mer information läs en intervju med Amanda Lundeteg i SvD Näringsliv. 

Gå till AllBright Tysklands hemsida: Stiftung AllBright
 

 

 

Caroline Nord