9 av tio tyska chefer är män

Kvinnorna lyser med sin frånvaro i tyska bolag. Endast ett enda börsbolag placerar sig på AllBrights vita lista över jämställda bolag. Kvinnorna utgör totalt sett 6,5 procent av ledningsgrupperna. Och den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna dominerar börsen.   

Idag släpper AllBrights tyska systerstiftelse den allra första AllBrightrapporten någonsin. Rapporten kartlägger, likt den svenska, andelen kvinnor i börsbolagens 160 ledningsgrupper och styrelser.

Rapporten är en förvånansvärt dyster läsning. Att det tyska näringslivet är dåliga på jämställdhet är ingen nyhet men att det är så mycket sämre än det svenska överraskar. Den första tyska rapporten visar betydligt sämre resultat än den första svenska rapporten som presenterades för fem år sedan. Jämför vi jämställdhetsläget i de två ländernas näringsliv idag får tyskarna skämmas. 6,5 procent kvinnor i ledningsgrupperna mot Sveriges rekordsiffra på 20 procent.

Endast ett enda bolag, Aareal Bank, placerar sig på vita listan med 40 procent kvinnor i ledningen. En stor skillnad mot Sverige där 32 av börsens bolag numer befinner sig på vita listan. I Sverige dominerar den gråa listan med bolag som har åtminstone en kvinna i ledningen men som inte når upp till jämn könsfördelning (168 jämfört med 37 i Tyskland). I Tyskland dominerar den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna, 122 bolag. 18 av de tyska bolagen tar plats på den dubbelsvarta skämslistan över bolag utan kvinnor i vare sig ledningsgrupp eller styrelse. I Sverige har svarta listan som mest innehaft 100 bolag vilket var för fem år sedan.

Rapporten släpps på årsdagen av den tyska kvoteringslagens införande, lagen omfattar främst styrelserna men även ledningarna. Lagen tvingar bl.a. de tyska bolagen att publicera målsättningar för jämställdhetsarbetet i ledningarna i årsredovisningen. Bolagen skall uppge hur stor ökning av antalet kvinnor de skall ha till år 2017. Bolagen kan dock välja att sätta målet “noll kvinnor” vilket hela 110 av de 160 bolagen har valt att göra. Ytterst anmärkningsvärt och avslöjar en omodern syn på kvinnor som chefer.

Förklaringarna till målsättningen “noll kvinnor” känner vi igen från svenskt näringsliv. Tyska företagsledare menar att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor, att de inte hittat kvinnor, och att det inte kommer ske några nyrekryteringar inom de kommande åren.

Rapporten visar även att det svenska näringslivets överflöd av “Anders” har en tysk motsvarighet. Tyska bolag har ett  ”Thomas-kretslopp” där samma chefstyp tillsätts om och om igen. Vill man inte ha Thomas, är Michael också mycket gångbar. Det finns till och med fler Thomas och Michael tillsammans än vad det finns kvinnor i ledningarna.

Det tyska näringslivet är på många sätt en industriell förebild för Sverige men jämställdhetsmatchen vinns med hästlängder av Sverige. Med nuvarande prognos kan tyskarna förvänta sig jämställda ledningar tidigast år 2050.

Tyskland har ett betydligt sämre utgångsläge än Sverige, men därmed också större utvecklingspotential. Vi hoppas att rapporten ska skaka om tyskt näringsliv och mana till akut bättring.

För mer information, kontakta:
Amanda Lundeteg
Vd Stiftelsen AllBright
070 234 88 08, amanda@allbright.se

Caroline Nord