Tre fjärdedelar av tyska börsbolag saknar kvinnor

Präsentation+Bericht+September+2017+Nr2.jpg

I dag släpper tyska AllBright sin årliga rapport om könsfördelningen i tyska börsbolags ledningsgrupper. Rapporten visar att näringslivet fortfarande domineras av män och att hela 75 procent av bolagen inte har någon kvinna i ledningsgruppen.

Rapporten som heter ”Ledning utan mångfald?” visar för första gången utvecklingen sedan den första tyska AllBrightrapporten som publicerades för ett år sedan. I år är det bara två av 160 börsbolag som har en jämställd ledningsgrupp. Detta till skillnad från Sverige som har 39 jämställda bolag av 298. Ledningsgrupperna består till 93 procent av män. Och på vd-posten finns det enbart tre kvinnor.

I styrelserna ser det något bättre ut. Men trots att Tyskland har en kvoteringslag som säger att minst trettio procent av ledamöterna ska vara kvinnor så utgör kvinnorna bara 27 procent. Där har Sverige lyckats bättre utan kvotering med sina 33 procent kvinnor i styrelserna.

En positiv förändring är dock märkbar, få internationella storbolag vågar numera visa upp en ledningsgrupp med bara män. De 30 största storföretagen på DAX-listan rekryterade en fjärdedel kvinnor till sina ledningsgrupper under det gångna året. Bolagen med fler än en kvinna ökar också.

Rapporten hittar du här

För mer information om rapporten, kontakta wiebke.ankersen@allbright-stiftung.de eller christian.berg@allbright-stiftung.de

Caroline Nord