Fastighets-vd:ar utmanar i jämställdhet

Från vänster: Mona Finnström, vd Fastigo, Kerstin lindberg göransson, vd akademiska hus, Bengt Johansson, vd forsen, henrik saxborn, vd castellum, Amanda lundeteg, vd allbright, terje johansson, vd mkb fastighets ab. 

Från vänster: Mona Finnström, vd Fastigo, Kerstin lindberg göransson, vd akademiska hus, Bengt Johansson, vd forsen, henrik saxborn, vd castellum, Amanda lundeteg, vd allbright, terje johansson, vd mkb fastighets ab. 

Fastighetsbranschen klättrar på jämställdhetsstegen och är uppe på hela 33 procent kvinnor i ledningarna. Men trots framgångarna har branschen en bra bit kvar till jämn könsfördelning. Nu tar fyra fastighets-vd:ar, tillsammans med AllBright, ytterligare krafttag och utmanar övriga bolag och branscher att följa efter.
–Vi har samlat fyra bolag som vill utvecklas. De sätter konkurrensen åt sidan och är istället intresserade av att samarbeta för en mer jämställd bransch. AllBright vill ge bolagen kunskapen som är katalysatorn för förändring, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen AllBright.

Branschen visar att det är fullt möjligt att nå jämställda styrelser, och är dessutom snubblande nära jämn könsfördelning i ledningarna. På bara fem år har andelen kvinnor i ledningarna ökat från 18 till 33 procent. Och sett till hela fastighetsbranschen är drygt 4 av 10 i ledningsgruppen en kvinna, enligt en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.
–Branschen har fattat att jämställdhet är bra för affärerna och bolagen är angelägna om att återspegla människorna som de verkar för. Dessa bolag bygger fastigheter och skapar samhällen som ska komma såväl kvinnor som män till gagn, säger Lundeteg.

Men trots framgångarna är fastighetsbranschen bara bäst av de sämsta. Därför lovar nu vd:arna för bolagen Akademiska Hus, Castellum, Forsen, och MKB Fastighets AB att arbeta aktivt med jämställdhet tillsammans med stiftelsen AllBright.
–Vd:arna har valt att bli konkreta, sätt mål, pröva nya arbetsmetoder och möta varandra för att gemensamt ta fram de bästa handgreppen, säger Lundeteg.

Som första konkreta aktion i detta löfte undertecknar vd:arna AllBrightavtalet som innebär att företagen under 2017 åtar sig att gå igenom ett första fyrstegsprogram. Programmet innefattar att:  

1.     Kartlägga jämställdheten

Chefer som vilt gissar på rimliga insatser riskerar stjälpa mer än hjälpa. Företagen åtar sig därför att kartlägga medarbetarnas upplevelse av jämställdhet på arbetsplatsen genom medarbetarenkäter.

2.     Budgetera för ett aktivt arbete

Allt för ofta hamnar ansvaret för jämställdhetsarbetet på en ensam HR-person som får stånga sig blodig för förändring. Eller ännu hellre en grupp kvinnor som driver frågorna utanför ordinarie arbetstid. Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga och bör behandlas därefter. Företagen åtar sig därför att avsätta en specifik budget för jämställdhetsarbetet.

3.     Utbilda bort okunskap

En jämställd och inkluderande företagskultur uppstår inte av sig själv. Förändring kräver kunskap om normer och diskriminering bland såväl chefer som medarbetare. Företagen åtar sig därför att erbjuda minst en normkritisk utbildning till ledningsgrupp och medarbetare.

4.     Målsätta representationen i ledningen  

Ledningsgrupperna är företagens operativa beslutsorgan, här gäller förebildseffekten: en jämställd chefsgrupp manar till jämställdhet inom organisationen i stort. Företagen åtar sig därför att sätta in aktiva åtgärder för att skapa jämställda ledningsgrupper där inget kön finns representerat till mer än 60 eller mindre än 40 procent.

Förhoppningen är att samarbetet ska skapa vågor av jämställdhet över hela företag och branscher och även in i helt andra branscher. Det räcker inte med att sätta tidsbestämda mål, alla måste göra det de kan för att säkerställa en företagskultur fri från sexism, exkluderande jargong och osakliga löneskillnader.
–Fler vd:ar behöver finna modet att växla upp utvecklingstakten. AllBright agerar bara ögonöppnare och bidrar till ett första steg. De stora avgörande stegen måste ske ute på bolagen.

AllBright kommer kontinuerligt att rapportera om samarbetet med bolagen på allbright.se. Vd:arna som har valt att ingå i samarbetet är: Bengt Johansson, vd Forsen, Henrik Saxborn, vd Castellum, Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus, Mona Finnström, vd Fastigo – Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.  

 

 

Caroline Nord