Det Tyska Thomas-kretsloppet

I dag släpper tyska AllBright sin andra rapport. Rapporten visar att precis som Sverige, har Tyskland sitt eget Thomas-kretslopp, där Thomas rekryterar Thomas som rekryterar Thomas. 93 procent av ledningsgrupperna består av män. 

93 % män med liknande bakgrund
I de tyska börsbolagens ledningsgrupper råder en extrem monokultur. I ledningsgrupperna hos de 160 listade bolagen på Frankfurtbörsen finns det 46 kvinnor och 630 män. Det innebär 93% män som alla är mer eller mindre kopior av varandra; ekonomer (48%) eller ingenjörer (23%) med utbildning i västra Tyskland (69%) eller i utlandet (30%) och födda i genomsnitt 1964. Ofta heter de Thomas eller Michael; sammanräknat är antalet Thomas och Michael i ledningsgrupperna fler (49) än antalet kvinnor (46). Av tyska börs VD-ar heter 5 procent Thomas. 2 procent är kvinnor.

Thomas ersätts med nya Thomas
Under det senaste året kom 89 procent män, som i princip motsvarar Thomas-schablonen, in i ledningsgrupperna. Någon öppning för kvinnor eller nya personlighetstyper sker knappast. Eftersom mer än 12 procent av personerna i ledningsgrupperna byts ut varje år, vore det möjligt att få jämställda ledningsgrupper inom 6 år om man årligen rekryterade 50-50 kvinnor och män.

Pipeline av kvinnliga chefer spelar liten roll
Ungefär hälften av ledningsgruppsmedlemmarna internrekryteras, men företagen använder sällan sina pipelines av chefskvinnor. Tvärtom har många bolag med en hög andel kvinnor på mellanchefsnivå helt mansdominerade ledningsgrupper. Inte en enda intern kvinna har sedan 2015 befordrats till ledningsgruppen i de företag som har över 20 procent kvinnor på chefsnivån under ledningsgruppen.

Ledningsgrupperna inte en del i förändringsprocessen
Företagens ledningsgrupper verkar i de flesta tyska börsbolag vara särfall där andra rekryteringsregler gäller än i övriga delar av företaget. Företagen ser inte själva företagsledningen som en del i en förändringsprocess, utan istället för att leta efter annorlunda och innovativa personer, är det passform, säkerhet och magkänsla som styr valet.

Ljus i mörkret
Det finns dock företag som går före; trots låg kvinnoandel på mellanchefsnivå har kvinnor som gjort intern karriär i bolagen Siemens och Daimler befordrats till ledningsgruppen. Dessa bolag ingår därmed i den lilla skara av 6 av 160 tyska börsbolag som överhuvudtaget har mer än en kvinna i ledningsgruppen.

De 46 kvinnorna, hur kom de till ledningsgrupperna?
Trots att kvinnorna är så få jämfört med männen kan några intressanta iakttagelser göras: de kvinnor som rekryterats externt får ofta tjänstgöra i företaget en testperiod på ett par år innan de kommer in i ledningsgruppen. Av de kvinnor som under de senaste två åren rekryterades till ledningsgrupper hade 40 procent arbetat i 1-5 år i företaget innan de fick en ledningsgruppspost. Bland männen var det bara 6 procent som hade denna ”prövoperiod”.

Vidare verkar det inte finnas någon direkt koppling mellan antalet kvinnor i styrelsen och kvinnor i ledningsgrupperna. Däremot är det intressant att de enda 2 bolagen av de 160 som har jämställda ledningsgrupper också hör till den försvinnande lilla andelen företag som också har en kvinna på styrelseordförandeposten.

För mer information om rapporten, kontakta wiebke.ankersen@allbright-stiftung.de eller christian.berg@allbright-stiftung.de