AllBrightrapporten 2017

För sjätte året i rad har vi granskat jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper. Även om utvecklingen går framåt så går det bekymmersamt långsamt. I år har andelen kvinnor ökat med minimala 1 procentenhet till 21 procent. Rapporten visar även att vart fjärde börsbolag är rödlistat*. Och endast 6 procent av börs-vd:arna är kvinnor. Män är med andra ord fortfarande överrepresenterade i svenskt näringsliv.

AllBrightrapporten 2017 visar att:

-       9 av 10 bolag bromsar utvecklingen
-       Först år 2039 når vi jämställda ledningar
-       289 av börsens vd:ar är män och endast 17 är kvinnor
-       Endast 11 procent av ledningsgrupperna har utländsk bakgrund
-       Bolag som har en kvinna som vd har högre andel kvinnor i ledningsgruppen än bolag som styrs av män

Vi gör denna granskning av jämställdheten i börsbolagen för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Vi vill att alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund. Vi är också övertygade om att blandade grupper är bättre grupper. En blandad grupp som speglar samhället har större förutsättningar att fatta välgrundade beslut och nå ut till alla potentiella konsumenter. 

*Efter att ha mottagit kritik med hänvisning till teorin om priming, det vill säga hur olika ord förknippas med olika betydelser har vi insett att våra listor bidrar till att färgen vit förknippas med något positivt och svart till något negativt. Vi har därför beslutat att ändra färgerna på listorna till färger som ingår i trafikljus. Det vill säga den tidigare vita listan är numera grön, den gråa är gul och den svarta är röd.

Här kan du ta del av AllBrightrapporten 2017. 
Och här kan du ta del av den engelska versionen: The AllBright report 2017

Nyheter, RapporterCaroline Nord