Allbrightrapporten 2018

En-spricka-i-glastaket.jpg

Jämställda vindar blåser över börsen. Kvinnor utgör nu hela 23 procent av börsens ledningsgrupper. I takt med att börsen växer gör även listan över jämställda bolag det – med en ökning från 13 till 14 procent. Listorna över ojämställda bolag krymper istället, med en procentenhet var. Trots detta är män fortfarande överrepresenterade på börsen. Åtta av tio börsbolag har alltjämt mansdominerade ledningsgrupper.

Allbrightrapporten 2018 visar att:

  • Andelen vd-kvinnor ökat med 65 procent under året – från 17 till 28 stycken

  • Anders är inte längre det vanligaste namnet bland börsens vd:ar

  • Vart fjärde bolag saknar kvinnor i ledningsgruppen

  • Industrin drar ner snittet med låga 16 procent kvinnor

  • Bolag med en kvinna på vd-posten har 47 procent kvinnor i både ledningsgrupp och linjeposition - att jämföra med 21 respektive 11 procent för bolag med en man på vd-posten.

Vi gör denna kartläggning årligen för att belysa avsaknaden av kvinnor på ledande positioner. Vi vill att alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund. Vi vet också att moderna bolag med blandade grupper både är mer innovativa och lönsamma.

Läs hela Allbrightrapporten 2018 här.