Humana vinnare av Allbrightpriset 2018

Rasmus Nerman, vd och koncernchef Humana

Rasmus Nerman, vd och koncernchef Humana

Börsens mest jämställda bolag har korats. Årets Allbrightpris tilldelas omsorgsbolaget Humana, som därmed blir det första bolaget att vinna priset två år i rad.
– Vi inom Humana är stolta men inte nöjda. Som en av Sveriges största privata arbetsgivare vill vi givetvis också vara en av de allra bästa. Då krävs det att man tar jämställdhet och andra inkluderingsfrågor på allvar, säger Humanas vd Rasmus Nerman. 

Efter vinsten av fjolårets Allbrightpris har jämställdhetsarbetet inom Humana inte trappats ned – företaget har istället lagt i en ännu högre växel. Utöver jämställdhet arbetar företaget för inkludering ur ett bredare perspektiv, och arbetar aktivt för att inkludera människor ur alla samhällsgrupper.
– Juryn reagerade specifikt på att Humana även ställer mångfaldskrav på sina externa leverantörer. De agerar därmed ledstjärna för både sin bransch och näringslivet i stort, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Samtliga bolag på Allbrights jämställda börslista, 47 stycken, nominerades till första steget i prisprocessen. Av dessa svarade 19 bolags medarbetare och vd:ar på en enkätundersökning med frågor om allt från arbetsmiljö till upplevelser av diskriminering.
–  Vi har aldrig tidigare haft ett mer gediget material, något som gjort urvalet desto svårare. Det är tydligt tecken på att allt fler bolag ser jämställdhet som strategiskt prioriterad fråga, säger Lundeteg.

Utöver Humana bestod finalisterna av biopharmabolaget Bioarctic och konsultbolaget Knowit. Bioarctics medarbetare gav bolaget genomgående högt betyg i medarbetarenkäten och Knowit har ett flertal genomtänkta jämställdhetsinitiativ på plats.

Juryn bestod av Anna Ryott, ordförande Summa Equity, Bengt Johansson, vd Forsen, Michaëla Berglund, juryns ordförande och vd Michaël Berglund, Milad Mohammadi, grundare Järvaskolan, Nina Åkestam, analytiker Google och Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza och Creades.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare inom näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Allbright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar.

Kontakt: Amanda Lundeteg, vd Allbright, 070-234 88 08, amanda@allbright.se