Rapportsläpp: Börsens dolda makthavare

BDM5_.jpg

Vi har granskat jämställdheten i ett av börsens största maktcentra – valberedningarna. Rapporten visar att kvinnor endast utgör 13 procent av valberedarna och att rekryteringsprocesserna behöver professionaliseras. Valberedningarna är avgörande för att få in kvinnor i styrelserna. Drygt hälften av alla börsbolag har beredningar beståendes av bara män. Av dessa bolag är det tre fjärdedelar som är ojämställda i styrelsen. Bolag med bara män i valberedningen tycks ha svårt att identifiera och rekrytera kvinnor.

De institutionella ägarna som förvaltar miljarder av medborgarnas pensionspengar bör föregå med gott exempel och uppvisa jämställdhet bland deras representanter. Men bland institutionerna ser det inte mycket bättre ut, där återfinns endast 21 procent kvinnor.

I rapporten intervjuas representanter från valberedningarna och institutionerna, styrelseproffs och forskare. De intervjuade ger en bild av att jämställdhet är viktigt i samhället men inte har någon betydelse i valberedningarna. Ett resonemang vi känner igen från flera branscher. Oavsett makthavare och sektor skjuts ansvaret för jämställdhet över på någon annan.

Vi gör denna temperaturmätning av jämställdheten i valberedningarna för att belysa avsaknaden av kvinnor på ledande positioner i börsbolagen.

Rapporten hittar du här: Börsens dolda makthavare