Börsens dolda makthavare

Vi har granskat ett av börsens största maktcentra -  valberedningarna. Rapporten visar att endast 13 procent av valberedningarna består av kvinnor. Valberedningarna arbetar i det tysta och har länge undkommit granskning. Ju osynligare något är, desto mindre jämställt tenderar det att bli. Beredningar som jobbar bakom kulisserna är inget undantag. Av de 1206 platser i valberedningarna innehar kvinnor endast 159 platser.

Rapporten hittar du här: Börsens dolda makthavare