Lär känna vår nya kontorchef Klara Tladi!

Klara-Tladi.JPG

Vi säger hej och välkommen till vår nya kontorschef Klara Tladi! Hon kommer att ansvara för den dagliga verksamhetsdriften på AllBright och bland annat rodda över ekonomi, administration och personalfrågor. Vi är såklart supernyfikna på henne och har därför ställt ett gäng frågor för att lära känna henne bättre.

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Det är inte ofta man finner en rolig och utvecklande tjänst på en organisation vars sakfråga man brinner för. Att få axla och så småningom äga denna roll är min absolut roligaste utmaning just nu.

Vad har du gjort innan?
Jag kommer närmast från kommunikationsbyrån Demokrateam där jag var verksamhetsutvecklare och personalansvarig. Utöver det så har jag flera års erfarenhet av att jobba med administration och projektledning. Jag har även frilansat som managementkonsult inom kultursektorn. Att arbeta med mångfald-  och inkluderingsfrågor har genomsyrat nästan alla mina tidigare erfarenheter inom arbetslivet.  

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för inkluderande feminism. Att använda ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar i vårt samhälle och påverkar olika grupper. Att fler ska kunna ta plats och känna sig inkluderade inom feminismen och inom samhället i stort.

Vem inspirerar dig?
Jag har en mental moodboard som består av ett tiotal starka, ”egna” och drivna personer jag mött genom arbetslivet och som alla inspirerat mig på olika sätt. Att ha förebilder och inspirationskällor som man kan relatera till eller på något sätt känna igen sig i är bränsle för mig.

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Jag har arbetat en hel del med verksamhetsutveckling på organisationer och företag av liknande storlek vilket jag tror kommer komma till stor nytta i min roll som kontorschef. Mitt mål är att komma in och trolla fram struktur och ramverk utan att tumma på frihet, flexibilitet och kreativitet. Sen hoppas jag på en hel del intressanta och roliga lunchdiskussioner, jag gillar att snacka recept och dela musiktips!

Vill du komma i kontakt Klara? Du når henne på klara.tladi@allbright.se.