Vårrapporten 2019: Vetenskapsmannen inte kvinna

Vetenskapsmannen-inte-kvinna.png

Kvinnor stoppas från att bli professorer. Endast en av fyra professorer är idag kvinna. Trots att universiteten på många nivåer domineras av kvinnor. Det visar stiftelsen Allbrights rapport ”Vetenskapsmannen inte kvinna”.
– Betyg och kompetens tycks inte gälla inom akademin. Vänskap verkar tyvärr vara akademins bästa merit, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright.


Inte ett enda av Sveriges universitet är idag jämställda på absoluta toppnivån – bland professorerna. I dagsläget har det mest jämställda, Göteborgs Universitet, 33 procent kvinnor bland sina professorer. Det visar Allbrights första ranking av akademin. Klart sämst är de tekniska lärosätena som alla återfinns i den sämre halvan av rankingen.
– Tekniska universitet har uppenbarligen missat hur jämställdhet skapar innovation. Allt fler studier pekar på att blandade grupper presterar bättre. Därmed äventyrar dessa tekniska bakåtsträvare inte bara sin existens, utan även näringslivets och landets tekniska framgångar, säger Lundeteg.

Förebilder saknas
Intervjuer med studenter, forskare och administrativ personal målar upp en dyster bild kring universitetens jämställdhet. Det saknas kvinnor i litteraturen, bland föreläsare och professorer. Intervjuade berättar om stora svårigheter att förankra arbetet för jämställdhet i sina organisationer. De lärosäten med lägst ranking lär dessvärre ha problem många årtionden framöver.
– Jämställdhetsarbetet ses inte som viktigt, då forskare inte tror sig bedöma män och kvinnor olika. Sanningen är att vi alla riskerar hamna där, ifall vi inte medvetet och aktivt jobbar emot det, säger Lundeteg.

Omfattade hemläxa väntar
En akademisk karriär kokar i många fall ned till förmåga att knyta kontakter. Utan ett starkt nätverk är det svårt att få en tjänst, bli befordrad eller få forskningspengar. I rekryteringen söker universiteten dessutom uttryckligen meriter som ledaregenskaper och potential, som traditionellt associeras till män. Istället för att tala om mer könsneutrala meriter och kompetens.
– Bristen på mångfald inom akademin kan få allvarlig skada på den forskning som bedrivs, säger Lundeteg.

Allt är dock inte hopplöst inom akademin. På flera av lärosätena finns det en påtaglig vilja att förbättra arbetet för jämställdhet. Därför har Allbright sammanställt en åtgärdslista som vänder sig till varje rektor med ambitioner att förstärka jämställdheten.
– Rektorn måste peka med hela pekpinnen och visa att jämställdhet är en strategisk fråga som handlar universitetens långsiktiga existens. Här behövs konkreta mål, uppföljning och ökad öppenhet. Om de nu vill fortsätta som akademier, säger Lundeteg.

Läs rapporten i sin helhet här.

Maija Inkala