IMG_0766.JPG
 

Varje år släpper vi två rapporter, en som kartlägger börsbolagens ledningsgrupper och en som gör ett djupdyk i ett specifikt område.

 

SENASTE RAPPORTER

 

Fastighet först i mål, oktober 2019

Ett glastak har krossats. Fastighetsbranschen blir första branschen att uppnå jämställda ledningsgrupper. Listan över jämställda bolag vuxit med en tredjedel. Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har omvänt aldrig varit färre. Det går dock inte att bortse från att majoriteten av börsens bolag står still. Totalt ökar andelen kvinnor endast med en procentenhet - från 23 till 24 procent.

 

Vetenskapsmannen inte kvinna, april 2019

Sveriges universitet och högskolor ska blicka framåt och rusta samhället inför framtiden. Tvärtemot utgör akademin i dag några av samhällets främsta bakåtsträvare. Kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer. Trots detta är tre av fyra professorer män. I intervjuer med studenter, lektorer och professorer framträder en dyster bild av en akademi som konsekvent motarbetar kvinnor.

 

TIDIGARE ALLBRIGHTRAPPORTER

 

TIDIGARE DJUPDYK