Styrelsen+Allbright+styrelse+och+ledning+sept+2019+ver+2-7866.jpg
 

Vi arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen.