Föreläsningar

AllBright erbjuder föreläsningar för organisationer och företag som vill lyfta styrkan med diversifierade arbetsplatser på meritokratiska grunder. Sedan 2011 har AllBright kontinuerligt kartlagt näringslivets ledningsgrupper, styrelser och valberedningar. Vi delar med oss av fakta från våra rapporter och ger tips på hur din organisation kan arbeta för att bli mer jämställd och diversifierad. Vi föreläser för alla typer av grupper och kan skräddarsy upplägget så att det passar just din organisation. För bokning och/eller prisuppgifter, kontakta oss.  

 
 

AllBright på TEDx

AllBrights vd, Amanda Lundeteg, berättar om hur metoder som skampåle och uthängning kan driva förändring. Hon ifrågasätter företagskulturer och den snäva synen på kompetens. Talet som är på 14 minuter levereras under temat 'Who Cares' i Uppsala.  

 

EDGE Certification
– En global jämställdhetscertifiering

EDGE är en global jämställdhetscertifiering som togs fram under World Economic Forum i Davos och har efter det utvecklats i Schweiz för att nu rullas ut över världen. AllBright är licenspartners och erbjuder certifieringen till svenska företag.

Jämställdhet har de senaste åren gått från att betraktas som subjektivt tyckande till ett kunskapsfält. EDGE har tagit tre år att utveckla, och vi menar att det är en metod som är kraftigt förankrad i både praktik och vetenskap, för att åstadkomma en större attitydförändring från grunden, på alla nivåer. Med ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete som resultat.

Med hjälp av certifieringen förses arbetsplatser med praktiska åtgärder för att behålla, utveckla och lyfta det underrepresenterade könet till ledande positioner. Målet är att på längre sikt skapa en företagskultur som lyfter meriter som den viktigaste grunden för att göra karriär - meritokratiska karriärvägar. EDGE genomlyser företagen från grunden, med tydliga mätindikationer, uppföljning, planer och tredjepartsgranskning. Analysen sker på tre nivåer, inom fem olika analysområden. Det kan handla om att ifrågasätta rådande kultur, representation, lönenivåer, karriärvägarnas flexibilitet och utformningen av talangprogram.

EDGE-certifieringen är både ett kvantitativt och kvalitativt verktyg som arbetsplatser kan använda sig av för att tillvarata alla talanger i en organisation. Arbetsplatser måste börja arbeta affärsstrategiskt med frågan. Det vill säga mäta, allokera resurser, sätta mål, följa upp och redovisa resultat. Med hjälp av EDGE är det nu möjligt.

Kontakta David för mer information eller för att boka ett möte.