UTBILDNINGAR

 

Meritokrati som strategi

Som startskott för jämställdhetsarbete, eller som inspiration vid ett event, kickoff eller konferens erbjuder AllBright föredrag.

Som startskott för förändringsarbetet, eller som inspiration vid ett event, kickoff eller konferens föreläser Allbright om fakta, hinder och möjligheter kring jämställdhet och mångfald.

 

Unconscious Bias

 
unconscious-bias.png

Lär dig hantera dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och få hjälp med rekryteringsprocessen genom Allbrights Unconscious Bias Training.

 
 

Härskartekniker

 
harskartekniker.png

Hur identifierar, hanterar och motverkar vi härskartekniker på arbetsplatsen? Med fokus på forskning, praktiska exempel och övningar utforskar vi de mest förekommande härskarteknikerna.

 
 

Öppna föreläsningar

 
oppna-utbildningar.png

Med jämna mellanrum bjuder Allbright in till öppna utbildningar med varierande teman. Håll utkik här och på sociala medier efter nästa tillfälle!

 
 
 
 
inspirationsforedrag.png

MERITOKRATI SOM STRATEGI

Som startskott för jämställdhetsarbetet, eller som inspiration vid ett event, kickoff eller konferens erbjuder Allbright föreläsningar. Med fokus på fakta och statistik från våra rapporter och forskningen tydliggör vi vilka möjligheter ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald tillför. Vi belyser utmaningar, ger exempel på vanliga fällor och berättar hur både medarbetare och chefer kan driva förändringen. Efter föreläsningen är grunden lagd för att kunna inleda mer djupgående insatser, och rummet är fullt av change makers som vet hur just de kan skapa förändring.

Innehåll

 • Hur korrelerar jämställdhet och lönsamhet i bolag?
 • Hur ser likriktningen ut på ledande positioner?
 • Vem är rekryterings- och befordringsbar i en organisation?
 • Hur skapar vi en inkluderande arbetsplats?
 • Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändring?
 
 
 
unconscious-bias.png

UNCONSCIOUS BIAS

Vad är unconscious bias, hur påverkar det vårt dagliga arbete och vad kan vi göra åt det? Lär dig hantera dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och i rekryteringsprocessen via Allbrights Unconscious Bias Training. Genom konkreta exempel och verktyg ger vi dig förutsättningarna för att skapa en mer inkluderande arbetsplats och en effektivare rekrytering. Efter kursen kommer ni att ha insikter om hur unconscious bias påverkar flera områden av verksamheten. Deltagarna får verktyg för att strukturerat arbeta för att motverka invanda negativa tankemönster och beteenden inom den egna organisationen.

Innehåll:

 • Identifiera och motverka dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen
 • Så utvärderar du prestation, kompetens och ledarskap utan bias
 • Lär dig bemöta fördomsfulla och stereotypa uttalanden utan konflikt
 • Rekrytera fördomsfritt – Checklista för effektivare rekrytering
 
 
 
harskartekniker.png

HÄRSKARTEKNIKER

Workshop kring härskartekniker på arbetsplatsen och hur vi kan hantera och motverka dessa. Med fokus på forskning, praktiska exempel och övningar utforskar vi de mest förekommande härskarteknikerna. Vi skapar igenkänning och förståelse om hur vanliga härskartekniker yttrar sig och ger praktiska verktyg för att hantera och motverka dessa. Med hjälp av den nya djupare förståelsen kan vi säkerställa ett hållbart samtalsklimat och motverka skadlig jargong på arbetsplatsen.

Innehåll:

 • Vad är härskartekniker?
 • Vilka är de mest förekommande härskarteknikerna?
 • Vilka upplevelser och erfarenheter har jag och vi av härskartekniker?
 • Hur identifierar, hanterar och motverkar vi härskartekniker på arbetsplatsen?
 • Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändring?
 
 
 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Namn *
Namn