Låt oss vara ärliga. Du gillar svarta siffror och du vill vara bättre än alla andra i din bransch. Du vill att fler kunder väljer ditt bolag före något annat. Då har du kommit rätt.

AllBright gör ditt företag mer lönsamt och framgångsrikt. Vi gör dina medarbetare mer kreativa, ger er en bättre företagskultur och hjälper er att få alla medarbetare att nå sin fulla potential. Vi är specialister på både näringsliv och jämställdhet. Därför vet vi vilka utmaningar ni står inför och kan erbjuda konkreta resultat genom utbildningar och tjänster.

Sedan 2011 har vi kontinuerligt kartlagt näringslivets ledningsgrupper, styrelser och valberedningar. Som kund hos oss får du tillgång till denna omfattande benchmarkingstatistik. Du får också konkreta tips på hur ert företag blir mer jämställt och diversifierat. Med stark specialistkompetens erbjuder vi ett gediget samarbete som påverkar hela verksamheten och ger direkta affärsmässiga resultat. 

Vi gör er till ett modernt företag i framkant inom jämställdhetsområdet.

 

Vi erbjuder

Balk_paket_Small-01.png

VARFÖR?

Ni är i uppstartsfasen av ett jämställdhetsarbete och behöver inspiration och kunskap. Ni behöver hjälp att lägga en grund.

 

HUR?

Under ett inspirerande föredrag gör AllBright tydligt varför jämställdhet är ett mål värt att sträva efter. Vi visar att jämställda grupper är mer lönsamma, kreativa och bättre för både företagskultur och affärer. 

 

VINST?

AllBright säkerställer en grundläggande kunskapsnivå såväl som en gemensam målbild hos anställda och chefer. 

 

Paketinnehåll_Paket1_ny-01.png

Balk_paket_Medium-01.png

VARFÖR?

Ni vet att jämställdhet är viktigt för er och ni har bestämt er för att jobba mer fördjupat med frågorna. Ni behöver hjälp med att komma igång.
 

HUR?

Med ett inspirerande föredrag och en temperaturmätning* ger AllBright både kunskap och insikt.  Ni får en tydlig bild av vilka hinder för jämställdhet som präglar er verksamhet, och vilka styrkor ni har att nyttja.
 

VINST?

AllBright säkrar en grundläggande kunskapsnivå och lägger en grund för ett gediget framtida förändringsarbete.

 

Paketinnehåll_Paket2_ny-01.png

Balk_paket_Large-01.png

VARFÖR?

För er är jämställdhet en prioriterad fråga. Ni är redo att investera tid och resurser för att bli en mer inkluderande arbetsplats. Ni behöver hjälp att genomföra. 
 

HUR?

Genom ett längre samarbete med AllBright gör ni verklighet av ert engagemang. Vi kartlägger, analyserar och håller interaktiva workshops. Tillsammans sätter vi tidsbestämda mål och gör en omfattande handlingsplan.
 

VINST?

AllBright ger kunskapen, målbilden
och inte minst verktygen som krävs för att ni ska kunna vara ett modernt företag i framkant inom jämställdhetsområdet.  
 

Paketinnehåll_Paket3_ny-01.png

Vi erbjuder flera typer av kompetenshöjande utbildningar och workshops. Genom vår inspirationsföreläsning utbildar vi om varför jämställdhet och mångfald inte bara är en rättvisefråga utan även en lönsamhetsfråga och ställer frågan; vem är egentligen befordringsbar i en organisation? Våra workshops djupdyker i ämnen såsom dolda maktstrukturer, fördomar och tankesätt. Samt ger tips på aktiva åtgärder som både ledning och medarbetare kan arbeta med för att skapa en mer inkluderande företagskultur. Tanken med utbildningarna är att ge deltagarna lätthanterliga verktyg för att ni själva ska kunna bli jämställdhetsambassadörer i er organisation. Med fokus på konkreta lösningar är målet att göra er arbetsplats mer jämställd och era rekryteringsprocesser mer meritokratiska.

Behöver ni hjälp med ert aktiva åtgärdsarbete erbjuder vi tjänster som inkluderar kartläggning och analys. Genom enkätundersökningar och djupintervjuer med medarbetare kartlägger vi vilka utmaningar just er organisation står inför och kommer med konkreta lösningar kopplade till dessa utmaningar. Kartläggningen är förankrad i diskrimineringslagstiftningen och har sitt fokus i frågor inom både jämställdhet, normer och mångfald. Vi har även möjlighet att uppdatera eventuella policys och styrdokument för att tillsammans arbeta fram en plan för hur ni bäst kan arbeta med frågorna framöver.     

För offert kontakta utbildning@allbright.se

* Temperaturmätning: AllBright tar tempen på ert företag genom en omfattande enkät bland alla anställda och 3-6 intervjuer med utvalda medarbetare. Vi presenterar insamlad data och en tillhörande nulägesanalys.

 

AllBright på TEDx

AllBrights vd, Amanda Lundeteg, berättar om hur metoder som skampåle och uthängning kan driva förändring. Hon ifrågasätter företagskulturer och den snäva synen på kompetens. Talet som är på 14 minuter levereras under temat 'Who Cares' i Uppsala.