Vi arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen

 
 
_DSC3169.jpg
 

Meritokrati - en affärsstrategisk fråga

Föreläsning om jämställdhet och mångfald på den svenska arbetsmarknaden

Med fokus på fakta från rapporter och forskning tydliggör vi utmaningarna, möjligheterna och vinsterna för de som vill arbeta målmedvetet för jämställdhet och mångfald.

Innehåll:

 • Hur korrelerar jämställdhet och lönsamhet i bolag?
 • Hur ser likriktningen ut på ledande positioner?
 • Vem är rekryterings- och befordringsbar i en organisation?
 • Hur skapar vi en inkluderande arbetsplats?
 • Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändring?

Unconscious Bias - dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen

Workshop kring dolda fördomar, stereotyper och hur dessa påverkar jämställdhets- och rekryteringsarbetet

Med fokus på forskning, praktiska exempel och övningar tittar vi på vilka utmaningar, kopplade till dolda fördomar och stereotyper, som ofta bromsar utvecklingen och hur man med enkla medel kan motverka dessa strukturer på arbetsplatsen.

Innehåll:

 • Vad är unconscious bias?
 • Hur kan vi identifiera och motverka dolda fördomar och stereotyper?
 • Vilka upplevelser och erfarenheter har jag och vi av unconscious bias?
 • Hur utvärderar vi prestation, kompetens och ledarskap?
 • Hur påverkar unconscious bias våra rekryteringsprocesser?
 • Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändring?

Härskartekniker på arbetsplatsen

Workshop kring härskartekniker på arbetsplatsen och hur vi kan hantera och motverka dessa

Med fokus på forskning, praktiska exempel och övningar utforskar vi de mest förekommande härskarteknikerna. Vi skapar igenkänning och förståelse om hur vanliga härskartekniker yttrar sig och ger praktiska verktyg för att hantera och motverka dessa.

Innehåll:

 • Vad är härskartekniker?
 • Vilka är de mest förekommande härskarteknikerna?
 • Vilka upplevelser och erfarenheter har jag och vi av härskartekniker?
 • Hur identifierar, hanterar och motverkar vi härskartekniker på arbetsplatsen?
 • Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändring?
 
 

Kontakta oss för offert

Namn *
Namn